moriodotisi
HomeNewsΑιτήσεις για 4.829 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις μέσα στην άνοιξη μέσω ΑΣΕΠ

Αιτήσεις για 4.829 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις μέσα στην άνοιξη μέσω ΑΣΕΠ

Με 4.829 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις, συνεχίζεται το μπαράζ αιτήσεων για προσωπικό σε δημόσιους φορείς. Αυτή  την εβδομάδα ξεκινούν οι αιτήσεις για 1.639 θέσεις επαγγελματιών οπλιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις και 1.649 θέσεις στα μουσεία. Παράλληλα ολοκληρώνονται τις επόμενες μέρες οι διαδικασίες αιτήσεων για 822 θέσεις στην ΑΑΔΕ και 500 θέσεις επί θητεία στο Πυροσβεστικό Σώμα. Τέλος οι δήμοι ζητούν να προσλάβουν εποχικό προσωπικό σε ειδικότητες όπως υδρονομείς, εργάτες, διοικητικους, τεχνικούς. Δειτε αναλυτικά:

1.649 προσλήψεις φυλάκων και καθαριστών σε μουσεία

Ανοιξε χτες η πλατφόρμα αιτήσεων για τις 1.649 νέες προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού μέσω ΑΣΕΠ, για την ενίσχυση των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 6 Απριλίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση -> Απασχόληση στο δημόσιο τομέα https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/ apaskholese-sto-demosio-tomea/aiteseis proslepsesprosopikou-sto-upourgeio-politismou-kai-athletismou Για την είσοδο στην εφαρμογή συμπληρώνουν τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Εν συνεχεία επιλέγουν: «Διαγωνισμοί» → «Κάντε Αίτηση» προκειμένου να συμπληρώσουν τα πεδία της αίτησης, όπως αυτά προβλέπονται στο, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ . Κατόπιν οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επεξεργάζονται την αίτηση όσες φορές επιθυμούν πριν την οριστική υποβολή της. Επιπλέον και μετά την οριστική υποβολή, δύνανται να πραγματοποιήσουν αναίρεση της υποβολής για τυχόν διορθώσεις μέχρι και τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει η αίτησή του/της να είναι ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων για την ορθή υποβολή της αίτησης, στον σύνδεσμο https://sox.culture.gov.gr βρίσκονται αναρτημένα τα εξής: Εγχειρίδιο Χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η παρούσα Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022, το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-6-2021» και τα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Γνώσης Η/Υ με σήμανση έκδοσης «09-12-2021» και (Α2) Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «14-01-2022». Για πληροφορίες σχετικά με την Ανακοίνωση και τη συμμετοχή σε αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα (2108226690, 2108847158, 2103805540 2103808058, 2103805537, και 2103808059) εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00 ή μέσω email στο sox@culture.gr.

13 στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν:  1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών , 1 ΔΕ Χειριστων Μηχανήματων Έργων (εκσκαφέα – φορτωτή), 1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφορων (με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και κάρτα  ψηφιακού ταχογράφου), 10 ΥΕ Εργατών -τριων Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12 – Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Μπούρα Σωτηρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2313 313 684 – 5 – 6 – 7).

7 στη ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Ν.Χανίων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Ν.Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 3 ΔΕ Υδραυλικοί 1 ΔΕ οδηγός χείριστης μηχανήματων, 2 ΥΕ Εργάτες Γενικών καθηκόντων, 1 ΥΕ Εργάτης Ε.Ε.Λ. (εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Χανίων, Γεράνι Δήμου Πλατανιά, Τ.Κ. 73014, Χανιά Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο, υπόψη κας Μετίνογλου Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 28210-84008).

1.639 επαγγελματίες οπλίτες στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με τις τέσσερις νέες προκηρύξεις δίδεται η ώθηση για να ξεκινήσει και επίσημα η διαδικασία πρόσληψης 1.639 Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις. Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι προκηρύξεις για την πλήρωση συνολικά 1.639 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών ΕΠΟΠ σε στρατό, πολεμική αεροπορία, Πολεμικό Ναυτικό αλλά και στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Για να συμμετάσχουν στις παραπάνω προκηρύξεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. (Γεννηθέντες από 1-1-1995 έως 31-12-2003) και να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ. οι άνδρες και 1,55μ. οι γυναίκες. Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν στην ειδικότητα που έχουν δηλώσει εφόσον, έχουν τα απαιτούμενα προσόντα που αναγράφονται στην προκήρυξη, τη σωματική ικανότητα που καθορίζεται γι’ αυτήν την ειδικότητα, συγκεντρώσουν τα απαραίτητα μόρια και επιτύχουν στις προβλεπόμενες υγειονομικές – ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.Οι υποψήφιοι, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf). Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epopnom.army.gr.

500 Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων

Μεχρι αύριο 30/3 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για 500 προσλήψεις Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας μέσω ΑΣΕΠ. Πιο συγκεκριμένα η προκήρυξη αφορά σε 500 προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα ως εξής: Α. Πυροσβεστικό Τεχνικό Προσωπικό 440 και Β. Πυροσβεστικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δασολόγοι – Δασοπόνοι) 60. Οπως αναφέρεται στην προκήρυξη, μετά τη συμπλήρωση της επταετούς θητείας, δύνανται, με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη συμπλήρωση της επταετίας, εφόσον έχουν αξιολογηθεί σε όλες τις εκθέσεις ικανότητας με γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «αποδεκτή» -και κριθούν ικανοί από το Κατώτερο Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος- να μονιμοποιηθούν, καταλαμβάνοντας μόνιμες οργανικές θέσεις. Οι υποψήφιοι ειδικότητας Πυροσβεστικού Τεχνικού Προσωπικού, θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους ενώ οι υποψήφιοι στην ειδικότητα του Πυροσβεστικού Επιστημονικού Προσωπικού, καθώς και οι Πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους. Υποχρεωτικα Δικαιολογητικα για όλες τις ειδικότητες είναι: α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, εκτυπώσιμη από το (link) της ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr. β) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του, ευκρινώς. γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας, ή ελλείψει αυτού, φωτοαντίγραφο βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου – υποψηφίου ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα ή φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης.

30 φύλακες στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης

Τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης ανακοινώνουν την πρόσληψη 30 ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στο email aamth@otenet.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 2 Τ.Κ. 54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας: 2310242648).

57 προσλήψεις στο ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη 57 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Θα προσληφθούν:  ΠΕ Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1, ΠΕ Οικονομικών 1, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 1, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 1, ΤΕ Μηχανικών(Ηλεκτρολόγοι) 1, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων 1, ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών 2, ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών 5, ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών 2, ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών 1, ΥΕ Εργατοτεχνίτες 1, ΥΕ Εργατοτεχνίτες 1, ΥΕ Εργατοτεχνίτες 2, ΥΕ Εργατοτεχνίτες 2, ΥΕ Εργατοτεχνίτες 3, ΥΕ Υδρονομέων 12, ΥΕ Υδρονομέων 14, ΥΕ Υδρονομέων 1, ΥΕ Υδρονομέων 5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΕΒ ΣΟΧ 2 και να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφετε το ονοματεπώνυμο και οι κωδικοί θέσης είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή: Στην Κεντρική Υπηρεσία, 26ης Οκτωβρίου 43 – Θεσσαλονίκη (υπόψη Σ. Μαυροπούλου, με αναπληρώτριες τις Κ. Τέμπου, Μ. Μπαντή και Δ. Γοριδάρη, τηλ.2310543860) από 8.00 π. μ. έως 14.00.Στην Αλεξάνδρεια, Αριστοτέλους 25 (υπόψη Α. Μηνοπούλου, τηλ.2333023578) από 8.00 π.μ. έως 14.00. Στα Γιαννιτσά, Π. Μελά 17 (υπόψη Θ. Κοπαράνη, τηλ.2382022730) από 8.00 π.μ. έως 14.00. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

3 εποχικοί στην Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 2 ΠΕ Γεωτεχνικών/ Κτηνιάτρων, 1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Κρήτης, Διεύθυνση Διοίκησης, Πλ. Ελευθερίας, Τ.Κ. 712 01 – Ηράκλειο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Νεονάκη Χαριστής (τηλ. επικοινωνίας: 2813-400366).

2 άτομα στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΔΕ Διαμεσολαβητών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) (protocol@agiavarvara.gr).

2 εργάτες στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας

Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (eak243@otenet.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ 26 Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών υπόψη κας Αγγελικής Κύριου (τηλ. επικοινωνίας: 26610 49900).

20 στην Κοινωφελή Επιχείρηση Συγκοινωνίας Δήμου Κω

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 13 ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου [Δ΄ (D) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, 3 ΔΕ Εκδοτών εισιτηρίων, 3 ΔΕ Ελεγκτών και 1 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου Κινήσεως – Σταθμάρχες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Κανάρη 53, Κως , Τ.Κ.: 85300, Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κας Βασιλικής Μουσελλίμη (τηλ. επικοινωνίας :2242022044)

15 γεωπόνοι στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 15 Τομεάρχες Δακοκτονίας) ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι (Φυτικής Παραγωγής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2022 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Καραντώνη 2 , Τ.Κ. 81131- Μυτιλήνη (Γραφείο 11), (τηλ. επικοινωνίας:22510 46665), υπόψη κου Γεωργίου Λαγουτάρη ή κας Μαρίας Γιαννέλλη.

Εως τις 4 Απριλίου οι αιτήσεις για 822 μόνιμες θέσεις στην ΑΑΔΕ 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν στον γραπτό διαγωνισμό 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 822 θέσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πιο συγκεκριμένα, όσοι θέλουν να διεκδικήσουν μία από τις 822 μόνιμες προσλήψεις στην ΑΑΔΕ θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ έως και τη Δευτέρα, 4 Απριλίου και ώρα 14:00 το μεσημέρι.Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:  ΠΕ Δημοσιονομικών, ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ Τελωνειακών, ΠΕ Τελωνειακών Πτυχίο Στατιστικής, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Δημοσιονομικών, ΤΕ Εφοριακών, ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Τελωνειακών και ΔΕ Τελωνειακών. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν Αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες ο διαγωνισμός θα διεξαγόταν το καλοκαίρι και συγκεκριμένα μέσα στον Ιούλιο. Ωστόσο νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τελικά στο διάστημα μεταξύ 15 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου του 2022. Σε κάθε περίπτωση το ΑΣΕΠ έχει λόγους να θέλει να «τρέξει» να προλάβει να διεξαχθεί ο διαγωνισμός πριν από τις 15 Οκτωβρίου για να μην συμπέσει με τον μεγάλο Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του Δημοσίου. Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να εξεταστούν σε τρία μαθήματα ή τέσσερα μαθήματα αναλόγως της ειδικότητας για την οποία διαγωνίζονται.

50 Υδρονομείς στο Δήμο Κατερίνης

Ο Δήμος Κατερίνης για την αραδευτική περίοδο 2022, ανακοινώνει την πρόσληψη 50 Υδρονομέων Άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο ∆ήµο Κατερίνης (Γραφείο 9 – 1ος όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Φωτ/φο Αστυνοµικής Ταυτότητας. 2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία µας). 3. Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία µας). 4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία ). Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 22-03-2022 και λήγει τη Παρασκευή 31-03-2022.

13 Υδρονομείς στο Δήμο Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Μερικής Απασχόλησης 6 ωρών ημερησίως), δεκατρία (13) άτομα (υδρονομείς άρδευσης) για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του. Οι υποψήφιοι πρέπει: Α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια Β) Να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (Γραφείο 11) μέχρι την 28η Μαρτίου 2022.

4 γιατροί στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 4 Ιατρούς για χρονικό διάστημα 1 έτους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( dad-may@dad.gr ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίου Δημητρίου 55, Τ.Κ. 17343, Άγιος Δημήτριος, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Παπαευσταθίου Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2132007755).

3 θέσεις στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Κοινής Δράσης «JA 02-2020: Κοινή Δράση για Υποστήριξη των Κρατών – Μελών αναφορικά με την εφαρμογή καλών πρακτικών στον τομέα της ψυχικής υγείας», για την κάλυψη θέσεων ενός (1) Στελέχους Επικοινωνίας, ενός (1) Στέλεχος Διαχείρισης Έργου και ενός (1) Οικονομικού Στελέχους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή το διαδικτυακό τόπο www.gov.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ (Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

 

Πηγή e-dimosio.gr