moriodotisi
HomeNewsΑμοιβαίες μεταθέσεις 2022: Αναλυτικός οδηγός για τους εκπαιδευτικούς

Αμοιβαίες μεταθέσεις 2022: Αναλυτικός οδηγός για τους εκπαιδευτικούς

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης, μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 4/4/2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Δ.Ε. όπου ανήκουν οργανικά. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β’, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Ο οδηγός

Αμοιβαίες μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (45Α’ ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (94Α’ ):

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (45Α’ ) , όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (94Α’ ), μέχρι 31 Αυγούστου 2021.

β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2021.

γ) Να έχουν συμπληρώσει μέχρι 31 Αυγούστου 2021 δύο χρόνια υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

2. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 (45Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του Π.Δ. 100/97 (94Α΄), καθώς και όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.

3. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

4. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (45Α’ ), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (94Α’ ).

5. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε., δια της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα A΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ., μαζί με τις αιτήσεις, βεβαίωση (ενσωματωμένη στο σχετικό έντυπο αίτησης) όπου θα δηλώνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσής τους κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (45Α’ ), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (94Α’ ) και το Π.Δ. 39/98 (43Α΄-Διορθ. Σφαλμ. στο 262Α’), το ΦΕΚ διορισμού τους, αν έχουν υπηρετήσει ένα έτος στην οργανική τους θέση, σε ποια σχολική μονάδα υπηρετούν οργανικά, αν βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. καθώς και αν έχουν χαρακτηρισθεί ως υπεράριθμοι.

6. Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις με τη μόνη διαφορά ότι εξετάζονται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.).

Η εγκύκλιος

 

Αμοιβαίες μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του π.δ. 50/1996 (45Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του π.δ. 100/1997 (94Α΄):

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του ανωτέρω π.δ., μέχρι 31 Αυγούστου 2022,

β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2022 και γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου 2022 από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

2. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του π.δ. 50/1996, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 100/1997, καθώς και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα.

3. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

4. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

5. Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση αποστέλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ., τις αιτήσεις συνοδευόμενες από βεβαίωση του Διευθυντή Εκπαίδευσης (ενσωματωμένη στο σχετικό έντυπο αίτησης), προκειμένου να διαβιβαστούν στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) εάν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής. Τονίζουμε ότι θα πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης τόσο στα Υπηρεσιακά στοιχεία του αιτούντος όσο και στην Εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις με τη μόνη διαφορά ότι εξετάζονται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

Η εγκύκλιος

 

Αμοιβαίες μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

2.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 56/2001 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ. 91/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Π.Δ. 50/1996:

α) να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια (2) υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου 2022 (έτος διενέργειας των μεταθέσεων), από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα (1) χρόνο στην οργανική τους θέση.

β) να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/1997, μέχρι 31 Αυγούστου 2022 και

γ) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας μεταξύ των αιτούντων να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2022

2.2. Τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ που μετατίθενται αμοιβαία, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για την περιοχή μετάθεσης από την οποία προήλθαν, εφόσον μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που 16 πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις, έχουν υπηρετήσει υποχρεωτικά για τρία έτη (3) στη θέση που τοποθετήθηκαν με την αμοιβαία μετάθεση.

2.3. Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Διεύθυνση μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση της απόφασης των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 7 του Π.Δ. 56/2001.

2.4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών αποστέλλουν τις αιτήσεις εντός πέντε (5) ημερών στο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και από τη σχετική βεβαίωση προκειμένου να διαβιβαστούν στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Τονίζουμε ότι θα πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.

Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.

Επισημαίνουμε την υποχρέωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, για τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.

Η εγκύκλιος

Το έντυπο αμοιβαίας μετάθεσης

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ipaidia.gr