moriodotisi
HomeNewsΑΣΕΠ -προκηρύξεις: Έως & δύο χρόνια ο μέσος χρόνος για τελικά αποτελέσματα (πίνακες)

ΑΣΕΠ -προκηρύξεις: Έως & δύο χρόνια ο μέσος χρόνος για τελικά αποτελέσματα (πίνακες)

Περισσότερα και από δύο χρόνια φτάνει ο μέσος χρόνος για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων για να μια προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Αυτό προκύπτει από σχετικά στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Θάνος Παπαιωάννου. Μάλιστα, όπως προκύπτει από σχετικό πίνακα, ο σχετικός μέσος χρόνος χρόνο με τον χρόνο αυξάνει από τις 196,5 ημέρες του 2017 σε 762 του 2020.

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαϊωάννου “ο μέσος χρόνος συνήθως παρατείνεται και την περίοδο 2020-2021 παρατάθηκε πολύ περισσότερο λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας”.

Μάλιστα, στα ανωτέρω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι που απαιτούνται

α) για να οριστικοποιηθεί το κείμενο της προκήρυξης και να εκδοθεί αυτή (χρόνος ο οποίος ποικίλει σημαντικά ανάλογα με την ετοιμότητα του φορέα, τον αριθμό των θέσεων και τα απαιτούμενα προσόντα) και

β) από τη δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων έως την ανάληψη καθηκόντων (μεσολαβούν 2 έως 4 μήνες ανάλογα με τις ενέργειες του κάθε φορέα αλλά και την ετοιμότητα των υποψηφίων να αναλάβουν υπηρεσία).

Πέντε στοιχεία για την αξιολόγηση

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ “για να αξιολογήσουμε αυτά τα αποτελέσματα, θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε και τα εξής στοιχεία:

α. Τα εκπαιδευτικά έτη 2016-2017, 2017-18 και 2018-19 το ΑΣΕΠ εξέταζε τις ενστάσεις για την κατάταξη πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων. Ωστόσο, από το 2019 ενεπλάκη σε όλη τη διαδικασία που αφορούσε στους μονίμους εκπαιδευτικούς (έκδοση προκήρυξης, κατάταξη, εκδίκαση ενστάσεων και έκδοση οριστικών πινάκων κατάταξης). Η διαδικασία αυτή απορρόφησε το σύνολο σχεδόν των ανθρωπίνου δυναμικού του ΑΣΕΠ για 3 (2019) έως 6 μήνες (2021).

β. Στους πίνακες αυτούς δεν περιλαμβάνονται οι πίνακες διοριστέων που εκδόθηκαν από άλλους φορείς και όχι από το ΑΣΕΠ, το οποίο ωστόσο μετείχε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη διεκπεραίωση της διαδικασίας (κυρίως στις προκηρύξεις και την εκδίκαση ενστάσεων ή τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των προσωρινών πινάκων). Ενδεικτικά αναφέρω ότι τους πρώτους τρεις μήνες του 2021, ένα από τα τέσσερα τμήματα του ΑΣΕΠ ασχολήθηκε σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα με την επείγουσα διαδικασία πρόσληψης 609 υπαλλήλων σε ΣΤΑΣΥ/ΟΣΥ (816 ενστάσεις).

γ. Σημαντικό ποσοστό του φόρτου εργασίας του ΑΣΕΠ σε σχέση με τις προσλήψεις αφορά στις λεγόμενες αναπληρώσεις, στην αντικατάσταση δηλαδή διοριστέων που είτε δεν ανέλαβαν εργασία είτε ανέλαβαν και εν συνεχεία παραιτήθηκαν εντός τριών ετών. Το ποσοστό των θέσεων που χρήζουν αναπλήρωσης συχνά φθάνει μέχρι και το 30%, και, ακόμη χειρότερα, χρειάζεται αναπλήρωση ακόμη και αυτών που κλήθηκαν σε αναπλήρωση

δ. Η επέκταση από το 2016 της αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ και στην επιλογή των διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου αποτελεί μεν αναγνώριση της αξιοπιστίας της Αρχής και μας τιμά, απασχολεί όμως ένα μέρος των εργαζομένων του Α.Σ.Ε.Π. και το σύνολο των μελών του.

ε. Πέραν αυτών, στο ΑΣΕΠ έχουν ανατεθεί και μια σειρά άλλες αρμοδιότητες όπως κινητικότητα στο Δημόσιο, συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών υπαλλήλων του Δημοσίου κ.ά.

Στην συνέχεια ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στα στοιχεία εκείνα που κατά τη διάρκεια του 2022, κατά την εκτίμησή της, θα επιβραδύνουν το έργο του Α.Σ.Ε.Π. στις προσλήψεις και αντιστοίχως σε αυτά που θα το επιταχύνουν.

α) Παράγοντες επιβράδυνσης

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσω τα εξής:

1. Ο αυξανόμενος ρυθμός αιτημάτων επιλογής διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου αλλά και διοικητών/προέδρων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ δεδομένου ότι το τέλος του 2021 και το 2022 συμπίπτουν με τη λήξη της θητείας πολλών από τους σήμερα υπηρετούντες.

2. Η συνέχιση της πανδημίας στις αρχές του έτους, που αυτή την περίοδο έχει αυξήσει τα κρούσματα στον χώρο εργασίας (την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν 15 ενεργά κρούσματα στο ΑΣΕΠ) και συνεπάγεται την κατ’ οίκον απομόνωση των υπαλλήλων. Επιπλέον, η τηλεργασία, συχνά δεν επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την κανονική εργασία σε αρκετές ειδικότητες και διευθύνσεις.

3. Η ενασχόληση σημαντικού αριθμού υπαλλήλων (και όχι μόνο της πληροφορικής) με την ψηφιακή αναβάθμιση του ΑΣΕΠ και τη διεξαγωγή ενός ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με πιεστικά χρονοδιαγράμματα.

4. Η αύξηση της αναλογίας προκηρυσσόμενων θέσεων προς πλήθος αιτήσεων συμμετοχής από 1:10 σε 1:30-1:40.

5. Το γεγονός ότι το σημερινό θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει στους υποψηφίους να δηλώνουν απεριόριστο αριθμό προτιμήσεων σε κάθε προκήρυξη που συμμετέχουν αποτελεί κρίσιμο επιβραδυντικό παράγοντα. Κι αυτό γιατί, μεταξύ άλλων, ο υποψήφιος δηλώνει ακόμη και θέσεις που στην πραγματικότητα δεν επιθυμεί και έτσι όταν διορίζεται μακριά από τον τόπο διαμονής του είτε δεν αποδέχεται τον διορισμό του είτε στη συνέχεια επιδιώκει μετάθεση ή απόσπαση.

β) Παράγοντες επιτάχυνσης

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν ευνοϊκές εξελίξεις. Συγκεκριμένα:

1. Ξεκινώντας από τις νομοθετικές αλλαγές, θεωρώ ότι η θεσμοθέτηση μιας ενιαίας διαγωνιστικής διαδικασίας για την πλειονότητα των θέσεων που προβλέπονται στον ετήσιο προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης θα έχει θετικές επιπτώσεις στον συνολικό χρόνο έκδοσης αποτελεσμάτων σε σχέση με τις θέσεις αυτές καθώς δεν θα εκδίδονται παράλληλα προκηρύξεις για θέσεις ίδιων ή παρεμφερών ειδικοτήτων.

2. Επιπλέον, προβλέφθηκε νομοθετικά ότι τα αποδεκτά μεταπτυχιακά πλέον καταγράφονται ένα προς ένα στην προκήρυξη ενώ για τα αποδεκτά διδακτορικά η προκήρυξη αναγράφει το επιστημονικό πεδίο στο οποίο πρέπει να υπάγονται για να είναι επιλέξιμα, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών. Έτσι αίρεται ένας παράγοντας σημαντικής καθυστέρησης που ήταν η λεγόμενη συνάφεια των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων. Η αλλαγή βέβαια αυτή θα ωφελήσει μόνο τις κατηγορίες ΠΕ/ΤΕ και τις προκηρύξεις που εκδόθηκαν από τον Ιούνιο του 2021 και εφεξής.

3. Παράλληλα, στον γραπτό διαγωνισμό με το νέο σύστημα, η επαγγελματική εμπειρία συνυπολογίζεται ασχέτως συνάφεια.

4. Με τον ν. 4765/2021 η διεκπεραίωση των αναπληρώσεων ανατέθηκε σε μονομελή όργανα (αντί των τμημάτων) κάτι που έχει ήδη αποφέρει αποτελέσματα.

5. Ορισμένες αλλαγές που ψήφισε πρόσφατα η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ και αφορούν στη μορφή των αποφάσεων επί ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας αναμένεται να αποφέρουν άμεσα αποτελέσματα επιτάχυνσης στην έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων. 6. Θετικά αναμένεται να επιδράσει στις διαδικασίες πρόσληψης η αναμενόμενη τους επόμενους μήνες έκδοση του νέου Προσοντολογίου (Π.Δ.) στη σύνταξη του οποίου μετέχει ενεργά το ΑΣΕΠ. Εάν υιοθετηθούν όσα συζητούνται αυτή την εποχή ως προς τη μείωση των κλαδοειδικοτήτων και την επικαιροποίηση των προσόντων, θα μειωθεί εξαιρετικά το διοικητικό βάρος όχι μόνο του ΑΣΕΠ αλλά και των διοικητικών υπηρεσιών εν γένει. 7. Έχουμε δρομολογήσει στο ΑΣΕΠ στοχευμένες ενέργειες αναβάθμισης σε λειτουργικότητα και απόδοση του πληροφοριακού συστήματος του ΑΣΕΠ που αναμένουμε να έχουν ένα μέτριο όφελος σε βραχυπρόθεσμη βάση και πολύ μεγαλύτερο σε μεσομακροπρόθεσμη. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στο 2022.

8. Συναφώς, στις θετικές εξελίξεις περιλαμβάνεται και η καθιέρωση, με νόμο του 2018, από την προκήρυξη 5Κ/2020 της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών όσων υποψηφίων προηγούνται στην κατάταξη (σύμφωνα με τα δηλούμενα στοιχεία). Η αλλαγή αυτή στην πρώτη φάση της εφαρμογής της δημιουργεί καθυστερήσεις λόγω της ανάγκης εξοικείωσης των υπαλλήλων και των συμβούλων αλλά εκτιμάται ότι από το 2ο εξάμηνο του 2022 θα αρχίσει να αποδίδει καρπούς

9. Τις προσεχείς εβδομάδες θα προσληφθούν 38 υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στο ίδιο το ΑΣΕΠ. Τα αποτελέσματα από τις προσλήψεις αυτές, όμως, θα φανούν ένα εξάμηνο μετά την υλοποίησή τους.

10. Σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ πραγματοποιούνται ήδη σεμινάρια εκπαίδευσης υπαλλήλων ΑΣΕΠ σε διαδικασίες ελέγχου από άλλους, ειδικευμένους υπαλλήλους της Αρχής. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά το πρώτο τρίμηνο του 2022 (ξεκίνησε ήδη τον Νοέμβριο).

11. Πάνω από όλα, δρομολογούμε ένα ΑΣΕΠ πιο φιλικό προς τους πολίτες, με προκηρύξεις που θα είναι πιο κατανοητές, αιτήσεις υποψηφιότητας πιο απλές και μια ιστοσελίδα πιο άμεση. Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το ΑΣΕΠ, σε μια εποχή αμφισβήτησης των θεσμών είναι ο στόχος μας.

 Πηγή aftodioikisi.gr