moriodotisi
HomeNewsΑΣΕΠ 1ΓΕ/2023-2ΓΕ/2023: Ώρα αιτήσεων για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών

ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2023-2ΓΕ/2023: Ώρα αιτήσεων για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών

Αρχίζει από αύριο, Τρίτη 7 Μαρτίου, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 των εκπαιδευτικών.

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής/διορισμού, κατατάσσεται, κατά κλάδο/ειδικότητα, σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας.

Tα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών

Η βαθμολογία προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των παρακάτω κριτηρίων, με μέγιστο όριο τις 120 μονάδες που κατανέμονται ως εξής:

 1. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών. Βαθμός × 2,5
 2. Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. Επτά (7) μονάδες
 3. Διδακτορικό δίπλωμα Σαράντα (40) μονάδες
 4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) κατά τις κείμενες διατάξεις. Είκοσι (20) μοναδες
 5. Δεύτερος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή δεύτερος ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Οκτώ (8) μονάδες
 6. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Επτά (7) μονάδες
 7. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας. Πέντε (5) μονάδες
 8. Καλή γνώση ξένης γλώσσας. Τρεις (3) μονάδες
 9. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου). Τέσσερις (4) μονάδες
 10. Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών. Δύο (2) μονάδες
 11. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία έως και 120 μήνες. Μία (1) μονάδα ανά μήνα και έως εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
 12. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες έως και εξήντα (60) μήνες Δύο (2) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, όπως καθορίζονται στην περ. Β΄ της υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/7.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3941),όπως ισχύει, καθώς και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.
 13. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 3μηνης διάρκειας Μιάμιση (1,5) μονάδα ανά μήνα απασχόλησης για την περ. 11 και έως 10 μονάδες για κάθε σχολικό έτος (2020-2021 και 2021-2022) και τρεις (3) μονάδες ανά μήνα απασχόλησης για την περ. 12 και έως 20 μονάδες για κάθε σχολικό έτος (2020-2021 και 2021-2022).
 14. Αριθμός τέκνων. Τρεις (3) μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο.
 15. Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου. Το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης με την προϋπόθεση ότι θα τη δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης.

Ισοβαθμία των υποψηφίων

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων στον συνολικό βαθμό, προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος ο οποίος έχει περισσότερες μονάδες:

α) στα κοινωνικά κριτήρια, και αν και αυτές συμπίπτουν, ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο: αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου,

β) στα ακαδημαϊκά κριτήρια, και αν και αυτές συμπίπτουν, ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου,

γ) στο κριτήριο της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμησάντων.

Δείτε τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 31 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Ειδικότερα, δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις:

 • 1ΓΕ/2023: Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 και ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.
 • 2ΓΕ/2023: Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε
 • Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄, παρ.4 ΚΕΦ.Δ) με την προϋπόθεση ότι θα τη δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη 1ΓΕ/2023

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη 2ΓΕ/2023

(πηγή:workenter.gr)