moriodotisi
HomeNewsΔιαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού και αρμοδιότητες Διευθυντών στις Σχολές Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.)

Διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού και αρμοδιότητες Διευθυντών στις Σχολές Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.)

Οι διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού, καθώς και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών στις Σχολές Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.), ορίζονται στην απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1
Διδακτικό προσωπικό των Σ.Μ.Υ.Κ. – Νόμιμα προσόντα

1. Στις Σ.Μ.Υ.Κ. έχουν δικαίωμα να διδάξουν τα θεωρητικά μαθήματα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και ιδίως των Θεολογικών Σχολών, μέλη Διδακτικού Προσωπικού (Δ.Π.) των Προγραμμάτων Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), εκπαιδευτικοί της δημόσιας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού και κληρικοί που κατέχουν οργανική θέση εφημερίου, έχουν τα προσόντα διορισμού στη δημόσια Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώματος.

2. Στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δημοσιεύεται πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων με σκοπό την κάλυψη των διδακτικών αναγκών της Σχολής ύστερα από σχετικές εισηγήσεις των Διευθυντών των Σ.Μ.Υ.Κ. και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να διδάξουν στις Σ.Μ.Υ.Κ., να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω πλατφόρμας που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη.

3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α) Μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ιδίως των Θεολογικών Σχολών και μέλη Διδακτικού Προσωπικού (Δ.Π.) των Προγραμμάτων Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.),

β) εκπαιδευτικοί της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 01, ΠΕ 02, ΠΕ 08, ΠΕ 78, ΠΕ 79 (με εξειδίκευση στη βυζαντινή μουσική), ΠΕ 80 και ΠΕ 86 που κατέχουν Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή Διδακτορικό τίτλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής και

γ) κληρικοί κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή Διδακτορικού τίτλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής που κατέχουν οργανική θέση εφημερίου και έχουν τα προσόντα διορισμού στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στους κλάδους ΠΕ 01, ΠΕ 02, ΠΕ 08, ΠΕ 78, ΠΕ 79 (με εξειδίκευση στη βυζαντινή μουσική), ΠΕ 80 και ΠΕ 86.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα για τους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α. Διδακτορικός τίτλος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ,

β. Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ,

γ. Δεύτερο πτυχίο κλάδου ΠΕ01 ή ΠΕ 02 ή ΠΕ08 ή ΠΕ 78 ή ΠΕ 79 (με εξειδίκευση στη βυζαντινή μουσική)ή ΠΕ 80 ή ΠΕ 86,

δ. Πενταετής, τουλάχιστον, εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

ε. Γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο,

στ. Ερευνητικό ή/και συγγραφικό έργο κατά προτίμηση με περιεχόμενο συναφές με την αποστολή και το έργο της Σ.Μ.Υ.Κ.,

ζ. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε εκκλησιαστικά σχολεία,

η. Εμπειρία σε ομάδα έργου ή επιστημονική ομάδα έργου συγχρηματοδούμενων προγραμμάτων,

θ. Κατά προτεραιότητα Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών» ή «Ειδικός Βυζαντινής Αγιογραφίας» ή «πτυχίο Βυζαντινής Αγιογραφίας» του άρθρου 30 της υπό στοιχεία Φ.7626/ΑΣ1785 υπουργικής απόφασης «Επικύρωση της Κανονιστικής Διατάξεως περί Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας του Αγίου Όρους», (Β’ 765) ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων Βυζαντινής Αγιογραφίας στο πλαίσιο των σπουδών τους στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία ή πτυχίο αγιογραφίας Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης ή Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσων,

ι. Άλλα προσόντα, σχετικά με το έργο και την αποστολή της Σ.Μ.Υ.Κ.
Κατά την εκτίμηση των προσόντων συνεκτιμώνται και οι διδακτικές ανάγκες.

Άρθρο 2
Κωλύματα υποβολής αίτησης απόσπασης εκπαιδευτικών

1. Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης σε Σ.Μ.Υ.Κ.:

α. Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση,

β. εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων,

γ. εκπαιδευτικοί που είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08 εκάστου έτους,

δ. εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί με θητεία, όπως: Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μέλη των παιδαγωγικών ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία κ.ά. και η θητεία αυτή λήγει μετά τις 31-08 εκάστου έτους,

ε. εκπαιδευτικοί που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα,

στ. εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν απαλλαγεί νομίμως από τα καθήκοντά τους (σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021).

2. Αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικοί των οποίων τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων (άρθρα 33 έως 35 ν. 4823/2020), που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι μη νόμιμα ή υποβάλλουν στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις.

3. Οι υποψήφιοι/ες καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κάποιο από τα ανωτέρω κωλύματα, ενώ αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων απορρίπτονται αυτοδικαίως.

Άρθρο 3
Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

1. Οι υποψήφιοι/ες προς απόσπαση εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποβάλλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των προσωπικών κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) (taxisnet), συνοδευόμενη από:

α) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως δύο σελίδες) στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, το συγγραφικό και λοιπό έργο τους,

β) πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών,

γ) αντίγραφα τίτλων σπουδών, δ) βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά των δικαιολογητικών που επικαλούνται στο βιογραφικό τους, εντός της τεθείσας προθεσμίας ε) υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κάποιο από τα κωλύματα της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης.

2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και τα μέλη Δ.Π. των Προγραμμάτων Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) υποβάλλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των προσωπικών κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) (taxisnet), συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως δύο σελίδες), εντός της τεθείσας προθεσμίας.

3. Οι κληρικοί των κλάδων ΠΕ 01, ΠΕ 02, ΠΕ 08, ΠΕ 78, ΠΕ 79 (με εξειδίκευση στη βυζαντινή μουσική), ΠΕ 80 και ΠΕ 86 της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των προσωπικών κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) (taxisnet), συνοδευόμενη από: α) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως δύο σελίδες) στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, και το έργο τους, β) αντίγραφα τίτλων σπουδών, γ) βεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη ότι υπηρετεί ως εφημέριος σε Ιερό Ναό της Μητρόπολής του, δ) λοιπά αποδεικτικά και βεβαιώσεις των δικαιολογητικών που επικαλούνται στο βιογραφικό τους, εντός της τεθείσας προθεσμίας.

4. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ότι ο αιτών δεσμεύεται για την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει και συναινεί για την επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ότι αποδέχεται τον Κανονισμό λειτουργίας των Σ.Μ.Υ.Κ. και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν. Η ανακρίβεια των δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων, εκτός από τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις, επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας.

5. Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που αποστέλλονται σε έντυπη μορφή.

6. Η αίτηση είναι δεσμευτική και δεν δύναται να ανακληθεί.

Άρθρο 4
Κριτήρια επιλογής διδακτικού προσωπικού θεωρητικών μαθημάτων

1. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι:

α) Η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση,

β) το επιστημονικό-συγγραφικό έργο,

γ) το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο,

δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο,

ε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, και, πρωτίστως, η αποδοχή των γενικών και ειδικών σκοπών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

2. Τα κριτήρια επιλογής για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και για τα μέλη Δ.Π. των Προγραμμάτων Ιερατικών Σπουδών των Α.Ε.Α. είναι:

α) Η συνάφεια του γνωστικού τους αντικειμένου ή του ερευνητικού ή του συγγραφικού τους έργου με το διδασκόμενο μάθημα,

β) η αποδεδειγμένη προσφορά τους στην Εκκλησία μέσω ποιμαντικών δράσεων και

γ) η συμμετοχή στην εκπόνηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων σπουδών.

3. Τα κριτήρια επιλογής για τους κληρικούς που κατέχουν οργανική θέση εφημερίου και έχουν τα προσόντα διορισμού στη δημόσια Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι:

α) Η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώματος που κατέχουν με το διδασκόμενο μάθημα,

β) η συνάφεια τυχόν ερευνητικού ή συγγραφικού του έργου,

γ) η διοικητική εμπειρία.

4. Κατά την αξιολόγηση των ανωτέρω κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη η αποτελεσματικότερη κάλυψη των διδακτικών αναγκών.

Άρθρο 5
Διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού

1. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται και συνεκτιμώνται από το Ε.Σ.Ε.Ε. Για την τελική επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται συνέντευξη, η οποία μπορεί να διενεργείται και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, μέσω εφαρμογής τηλεδιάσκεψης με ευθύνη του Ε.Σ.Ε.Ε. Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων αποστέλλεται από το Ε.Σ.Ε.Ε. στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Ο υποψήφιος αιτείται εγγράφως και τεκμηριωμένα προς το Ε.Σ.Ε.Ε. την εξ αποστάσεως συνέντευξη το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της.

2. Με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποστέλλει στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. πίνακες ανά κατηγορία υποψηφίων (μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Δ.Π. των Προγραμμάτων Ιερατικών Σπουδών των Α.Ε.Α., των προς απόσπαση εκπαιδευτικών και των κληρικών) και κατά σειρά κατάταξης, με την ανάθεση διδασκαλίας ανά μάθημα και διδάσκοντα μέχρι την κάλυψη των ωρών του ωρολογίου προγράμματος. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει τους ενδιαφερομένους. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών και η ανάθεση διδασκαλίας εκάστου μαθήματος ορίζεται με απόφαση Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους προκύψουν λειτουργικά κενά, για οποιονδήποτε λόγο, που δεν μπορούν καλυφθούν από το υπάρχον Διδακτικό Προσωπικό τότε οι ώρες αυτές ανατίθενται στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο στον οικείο πίνακα εξαντλώντας τις κατηγορίες των διδασκόντων των θεωρητικών μαθημάτων, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 28 του Κανονισμού Λειτουργίας των Σ.Μ.Υ.Κ..

3. Οι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιλέγονται μπορούν να αποσπώνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επί τρία (3) έτη ή να διατίθενται για τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου στη Σ.Μ.Υ.Κ. κατά τις κείμενες διατάξεις.

4. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή τα μέλη Δ.Π. των Προγραμμάτων Ιερατικών Σπουδών των Α.Ε.Α. που επιλέγονται, απασχολούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για την παροχή διδακτικού έργου και την υπουργική απόφαση ανάθεσης διδασκαλίας των μαθημάτων της παρ. 2.

5. Οι κληρικοί που επιλέγονται τοποθετούνται στις Σ.Μ.Υ.Κ. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Μητροπολίτη στη Μητρόπολη του οποίου ανήκουν οργανικά, για θητεία τριών (3) ετών.

Το διδακτικό προσωπικό των Σ.Μ.Υ.Κ. δεν δικαιούται πρόσθετης αμοιβής από το Δημόσιο.

6. Στη διάρκεια της θητείας του σε Σ.Μ.Υ.Κ., ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύναται να υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή απόσπασης. Αν ο εκπαιδευτικός μετατεθεί ή αποσπαστεί και αναλάβει υπηρεσία στον φορέα μετάθεσης ή απόσπασης κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτή λήγει αυτοδικαίως. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Σ.Μ.Υ.Κ. για τα επόμενα δύο (2) εκπαιδευτικά έτη. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις διδακτικού προσωπικού των Σ.Μ.Υ.Κ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη.

7. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων πραγματοποιείται σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) συνδυαστικά με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. Όσον αφορά προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών η επεξεργασία τους πραγματοποιείται σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ..

Άρθρο 6
Δικαιώματα και υποχρεώσεις διδακτικού προσωπικού

1. Το διδακτικό προσωπικό των Σ.Μ.Υ.Κ. ακολουθεί το οριζόμενο αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ολοκληρώνοντας τις παραδόσεις των μαθημάτων μέσα στις τασσόμενες προθεσμίες.

2. Ώρες εργασίας αποσπασμένων εκπαιδευτικών της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α) Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας του διδακτικού προσωπικού, ορίζονται ανά κατηγορία ως εξής:

Οι ώρες διδασκαλίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ, ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας, ώρες 20 αν έχουν από δώδεκα μέχρι είκοσι έτη υπηρεσίας και ώρες 18 αν έχουν πάνω από είκοσι έτη υπηρεσίας (άρθρο 14 παρ. 13 εδάφιο ε’ του ν. 1566/1985).

β) Εάν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί δεν καλύπτουν πλήρως το ωράριό τους, τότε αυτό συμπληρώνεται με γραμματειακή υποστήριξη εντός της Σ.Μ.Υ.Κ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ισχύει στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

γ) Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά στη Σ.Μ.Υ.Κ., στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που τους έχει ανατεθεί, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ισχύει στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ο χρόνος απόσπασης των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε Σ.Μ.Υ.Κ. λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και τα μέλη Δ.Π. των Α.Ε.Α. παραμένουν στη Σ.Μ.Υ.Κ. για χρόνο ίσο με τον χρόνο παροχής διδακτικού έργου. Η παροχή διδακτικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και τα μέλη Δ.Π. των Προ- γραμμάτων Ιερατικών Σπουδών των Α.Ε.Α. δύναται να διεξάγεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. κατόπιν σχετικής απόφασης του Ε.Σ.Ε.Ε., ύστερα από αίτηση του διδάσκοντος.

4. Οι τοποθετημένοι στις Σ.Μ.Υ.Κ κληρικοί παραμένουν υποχρεωτικά στη Σχολή, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας και την τέλεση των Ιερών Ακολουθιών για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που τους έχει ανατεθεί, όχι όμως πέραν από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα.

5. Το διδακτικό προσωπικό οφείλει να αναπληρώνει τα μαθήματα που δεν πραγματοποιούνται με δική του ευθύνη.

Άρθρο 7
Καθήκοντα διδακτικού προσωπικού

1. Κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου, οι διδάσκοντες οφείλουν:

α) Να ανταποκρίνονται με συνέπεια και υπευθυνότητα στα διδακτικά τους καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει, προετοιμάζοντας και παρέχοντας εβδομαδιαίως στους ιεροσπουδαστές το απαραίτητο εκπαιδευτικό/υποστηρικτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις διαφανειών κ.ά.), το οποίο αναρτούν στην ιστοσελίδα της Σ.Μ.Υ.Κ., προτείνοντας σχετική βιβλιογραφία και τηρώντας τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,

β) να ενημερώνουν τα υπηρεσιακά έγγραφα (απουσιολόγιο, βιβλία ύλης κ.ά.) καθώς και να προσφέρουν κάθε είδους γραμματειακή υποστήριξη κατ’ εντολή του διευθυντή,

γ) να χρησιμοποιούν τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές για την πραγματοποίηση των μαθημάτων σεβόμενοι τους κανόνες λειτουργίας αυτών,

δ) να ασκούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία, σεβόμενοι την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των ιεροσπουδαστών, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς,

ε) να αναπληρώνουν τα μαθήματα που δεν πραγματοποιήθηκαν με δική τους ευθύνη,

στ) να τηρούν απόλυτα το εργασιακό τους ωράριο, ζ) να εμφανίζονται με ευπρέπεια και

η) να συμπεριφέρονται με τρόπο προσήκοντα στον σκοπό και το χριστιανικό ήθος της Σ.Μ.Υ.Κ.

2. Ενέργεια ή συμπεριφορά μέλους του διδακτικού προσωπικού εντός ή εκτός του περιβάλλοντος της σχολής που προσβάλλει τη Διοίκηση της Σ.Μ.Υ.Κ. ή τους ιεροσπουδαστές ή το υπόλοιπο των Προγραμμάτων Ιερατικών Σπουδών διδακτικό προσωπικό ή διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία της Σ.Μ.Υ.Κ. καταγράφεται από τον Διευθυντή της Σ.Μ.Υ.Κ. ως περιστατικό στο Ημερολόγιο Λειτουργίας Σ.Μ.Υ.Κ. Στη συνέχεια, ο Διευθυντής ενεργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007, Α’ 26).

Άρθρο 8
Επιλογή Διευθυντών Σ.Μ.Υ.Κ.

1. Ο Διευθυντής είναι κληρικός που κατέχει οργανική θέση Εφημερίου σε Ιερά Μητρόπολη της Ελληνικής Επικράτειας, μέλος του διδακτικού προσωπικού της σχολής και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Η θητεία του διαρκεί 3 (τρία) έτη και μπορεί να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής μετά τη λήξη της θητείας τους, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι να αναλάβει υπηρεσία ο νέος Διευθυντής.

2. Μετά την έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την τοποθέτηση των κληρικών στις Σ.Μ.Υ.Κ. ως διδακτικό προσωπικό,εφόσον έχουν επιλεγεί περισσότεροι του ενός κληρικοί ανά Σ.Μ.Υ.Κ., εκδίδεται πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων για υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή κάθε Σ.Μ.Υ.Κ.

3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και πριν την εξέτασή τους από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) πραγματοποιούν συνέντευξη με το Πολυμελές Συμβούλιο του Ιδρύματος πριν την εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε., η οποία μπορεί να διενεργείται και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως. Το Πολυμελές Συμβούλιο της Ρ.Ε.Σ. αποστέλλει αμελλητί στο Ε.Σ.Ε.Ε. τη γνώμη του για κάθε υποψήφιο χωρίς αξιολογική κατάταξη. Το Πολυμελές Συμβούλιο μπορεί να διατυπώσει ειδική και πλήρως αιτιολογημένη αντίρρηση κατά της εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της γνωστοποίησής τους στο Συμβούλιο του ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή αποφασίζει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων και στη συνέχεια εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1. Μέχρι την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης Διευθυντή, χρέη Διευθυντή εκτελεί ο αρχαιότερος κληρικός που έχει επιλεγεί ως διδακτικό προσωπικό.

4. Κατά το διάστημα της θητείας του, στη Σ.Μ.Υ.Κ., ο Διευθυντής μισθοδοτείται από τον φορέα της οργανικής του θέσης.

Κατά το διάστημα της θητείας του Διευθυντή στη Σ.Μ.Υ.Κ., η μισθοδοσία του και το επίδομα θέσης ευθύνης που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή των τακτικών αποδοχών της οργανικής του θέσης.

Άρθρο 9
Αρμοδιότητες Διευθυντών Σ.Μ.Υ.Κ.

1. Ο Διευθυντής αποτελεί όργανο διοίκησης της Σ.Μ.Υ.Κ. σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας.

2. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας του Διευθυντών ορίζεται σε ώρες δέκα (10),

3. Ο Διευθυντής ασκεί ιδίως τις αρμοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 150 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και ειδικότερα:

α) Έχει τη γενική ευθύνη της Διοίκησης της Σ.Μ.Υ.Κ και εποπτεύει, συντονίζει και καθοδηγεί τη διοικητική λειτουργία της,

β) έχει εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα,

γ) έχει την ευθύνη εφαρμογής των νομοθετικών διατάξεων, των κανονιστικών αποφάσεων, των εγκυκλίων, των οδηγιών που εκδίδουν τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης και του κανονισμού λειτουργίας των Σ.Μ.Υ.Κ. στον τομέα αρμοδιότητάς του,

δ) είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και συνεργασία με το Ε.Σ.Ε.Ε. και τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων καθώς και για την επίλυση κάθε θέματος σχετικού με τη λειτουργία της Σ.Μ.Υ.Κ.,

ε) αναθέτει στο διδακτικό προσωπικό συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο της Σ.Μ.Υ.Κ., με την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και με την εφαρμογή προγραμμάτων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής,

στ) ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία των ιεροσπουδαστών, του διδακτικού προσωπικού και των λοιπών αρχείων και βιβλίων της σχολής,

η) χορηγεί στο προσωπικό των εδαφίων α’ και γ’ της παρ. 4 του άρθρου 148 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) καθώς επίσης και στο διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή τις νόμιμες άδειες,

θ) μεριμνά για κάθε άλλο συναφές με τη λειτουργία της Σ.Μ.Υ.Κ. θέμα,

ι) είναι υπεύθυνος για την ιστοσελίδα της σχολής και την έγκαιρη ενημέρωσή της,

ια) είναι υπεύθυνος για τις εγγραφές, την αλληλογραφία, το εμπιστευτικό πρωτόκολλο της Σ.Μ.Υ.Κ.,

ιβ) είναι υπεύθυνος για την παραλαβή και διανομή του διδακτικού υλικού,

ιγ) είναι υπεύθυνος για την παραλαβή και εποπτεία όλου του επιστημονικού, λοιπού εξοπλισμού και του ιστορικού – εκκλησιαστικού αρχείου σύμφωνα με τα πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής που συντάχθηκαν κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4, 5, 6, 9, 10 της υπό στοιχεία 88908/ Θ2/25.07.2022 (Β’ 3912) υπουργικής απόφασης και τη σύνταξη αντίστοιχων πρωτοκόλλων παράδοσης – παραλαβής με τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας και με τον Μητροπολίτη της οικείας Μητρόπολης,

ιδ) χορηγεί στους ιεροσπουδαστές πιστοποιητικά φοίτησης, βεβαιώσεις σπουδών και επικυρώνει φωτοαντίγραφα Διπλώματος Μαθητείας, κατόπιν σχετικής αίτησης,

ιε) αντιμετωπίζει ενδεχόμενα κρίσιμα προβλήματα, επιλύει διαφορές, συμβάλλει στη σύνθεση ιδεών και απόψεων και αίρει αμφιβολίες και αμφισβητήσεις. Μεριμνά για την εξασφάλιση πνεύματος συνεργασίας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία της Σ.Μ.Υ.Κ.,

ιστ) ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων σε περίπτωση συστηματικής απουσίας ή μη τήρησης ωραρίου των διδασκόντων και του διοικητικού προσωπικού,

ιζ) αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για καινοτόμες δράσεις σύνδεσης της Σ.Μ.Υ.Κ. με άλλους ακαδημαϊκούς ή εκκλησιαστικούς φορείς,

ιη) σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις εξωστρέφειας, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων με υπηρεσίες ή φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό,

ιθ) αξιολογεί το πρόγραμμα σπουδών, το εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό των θεωρητικών μαθήματων και την ιερατική μαθητεία,

κ) εκπροσωπεί τη Σ.Μ.Υ.Κ. και υπογράφει κάθε έγγραφο της Σ.Μ.Υ.Κ.. Ειδικά για τα Μνημόνια Συνεργασίας απαιτείται έγκριση του Ε.Σ.Ε.Ε. και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων,κα) αναθέτει καθήκοντα σύμφωνα με την κρίση του σε μέλη του διδακτικού προσωπικού που υπηρετούν με θητεία,

κβ) είναι μέλος της Εφορείας Λειτουργίας της Σ.Μ.Υ.Κ.,
κγ) είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και την καταστροφή των γραπτών μετά τριετία από τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

4. Αν ο Διευθυντής κωλύεται ή απουσιάζει προσωρινά, ορίζει με πράξη του μέλος του διδακτικού προσωπικού της Σ.Μ.Υ.Κ. που τον αναπληρώνει. Η πράξη αναπλήρωσης κοινοποιείται στην Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων.

5. Εάν παραιτηθεί ή εκλείψει ο Διευθυντής πριν τη λήξη της θητείας του, τότε επιλέγεται ως Διευθυντής μέλος του διδακτικού προσωπικού για το υπόλοιπο της θητείας του Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν.4823/2021 (Α’ 136).

6. Ο Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. κοινοποιεί στο Πολυμελές Συμβούλιο του Ιδρύματος τις άδειες που ο ίδιος χορηγεί σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 150 και του υποβάλλει ανά εξάμηνο έκθεση πεπραγμένων για τη λειτουργία της Σχολής, την οποία κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

(Πηγή:esos.gr)