moriodotisi
HomeNewsΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Δ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Δ.Ε.

Διεθυντές ΣΔΕ

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση με επιλογή των αντίστοιχων θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Η αίτηση του ενδιαφερομένου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση, είτε για τη θέση του Διευθυντή είτε για τη θέση του Υποδιευθυντή Σ.Δ.Ε., επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι και όλα τα Σ.Δ.Ε. της ίδιας Περιφέρειας. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της αίτησης και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτή, προς διακρίβωση και μοριοδότηση των οριζομένων στο άρθρο 2 της παρούσας κριτηρίων.

Προσόντα, κριτήρια και μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

  1. Υποψήφιοι για επιλογή σε θέση Διευθυντήστα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, σημαντικά διοικητικά προσόντα, καθώς και γνώσεις και εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων (παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4763/2020).
  2. Υποψήφιοι για επιλογή σε θέση Υποδιευθυντήστα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν γνώση και εμπειρία σε εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων (παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4763/2020).
  3. Σε θέση Διευθυντή και Υποδιευθυντή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίαςεπιλέγονται εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που δύνανται να καλύπτουν τις ανάγκες διδακτικού έργου τριών(3) και εννέα (9) ωρών, αντιστοίχως, στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα Σ.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 70 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και τον πίνακα αναθέσεων ανά γνωστικό αντικείμενο, που εκάστοτε ισχύει για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε.
  4. 4. Η κατάταξη των υποψηφίωνΔιευθυντών και Υποδιευθυντών σε αξιολογικούς πίνακες γίνεται βάσει των κριτηρίων της επιστημονικής συγκρότησης, της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας. Οι υποψήφιοι Διευθυντές υποβάλλονται επιπλέον σε συνέντευξη, στην οποία εκτιμάται η προσωπικότητα και η ικανότητά τους για την ανάληψη της θέσης του Διευθυντή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης όπως αυτά διαμορφώθηκαν σε προγενέστερη προκήρυξη:

1.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 22
1.1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 15
1.1.Α Διδακτορικό 9
1.1.Β Αποφοίτηση από Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 8
1.1.Γ Μεταπτυχιακό 6
1.1.Δ Δεύτερο Πτυχίο (δεν λαμβάνεται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης) 4
1.1.Ε Δεύτερο Διδακτορικό 2
1.1.ΣΤ Δεύτερο Μεταπτυχιακό 1
Μεταπτυχιακές σπουδές (πρώτο μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Μάθηση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων λαμβάνουν τον μέγιστο αριθμό μορίων. Μεταπτυχιακές σπουδές (πρώτο μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις – κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 3 μόρια λιγότερο.

Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και είναι απόφοιτος ΕΣΔΔΑ, λαμβάνει τον μέγιστο αριθμό μορίων (9) ανεξαρτήτως ειδίκευσης – κατεύθυνσης του διδακτορικού τίτλου.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων/σε θέματα ΣΔΕ/στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων (0,25 μόρια ανά 50 ώρες).

(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά oλοκληρωμένων επιμορφώσεων. Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ.. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)

2
1.3. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(Πιστοποιητικά ξένης γλώσσας, σύμφωνα με ΑΣΕΠ. Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.)
2
1.3.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 1
1.3.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1) 1,5
1.3.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) 2
1.4. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(Πιστοποιητικά ξένης γλώσσας, σύμφωνα με ΑΣΕΠ. Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο)
1
1.4..Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 0,5
1.4.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1) 0,75
1.4.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) 1
1.5. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) 2
1.5.Α Πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 2
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα.

Το διδακτικό έργο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν θεωρείται διδακτικό έργο στην εκπαίδευση ενηλίκων.

15
21 Στα Σ.Δ.Ε.

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 8.

Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση)

8
22 Σε λοιπές δομές και προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων (ενδεικτικώς, σε Ν.Ε.Λ.Ε., Κ.Ε.Ε.,Κ.Δ.Β.Μ.,Κ.Ε.Κ.) και σε Ι.Ε.Κ.

(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4
23 Σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, πέραν της 8ετίας για την περίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

3
3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο, με εξαίρεση τον χρόνο άσκησης των καθηκόντων του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή των Σ.Δ.Ε., ο οποίος λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων (παρ. 1 άρθρο 70 ν. 4763/2020).

15
31 Σε Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 8)

8
32 Σε Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4
33 Σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής (1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 3) 3
4. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Η συνέντευξη διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), αναλόγως εφαρμοζόμενα, από την τριμελή επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.

15
ΣΥΝΟΛΟ:
67 (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ) – 52 (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)