moriodotisi
HomeNewsΕθνικό απολυτήριο: Γραπτές εξετάσεις από τάξη σε τάξη μέσω τράπεζας θεμάτων

Εθνικό απολυτήριο: Γραπτές εξετάσεις από τάξη σε τάξη μέσω τράπεζας θεμάτων

Ανοίγει ο φάκελος «Εθνικό απολυτήριο», προκειμένου να διαμορφωθεί ένας κοινά αποδεκτός τρόπο πρόσβασης στα πανεπιστήμια, συμβατός τόσο µε τις διεθνείς τάσεις όσο και µε το κεκτημένο των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Για τον λόγο αυτόν άμεσα θα βρεθούν στο τραπέζι του διαλόγου όλοι οι εμπλεκόμενοι, προκειμένου το θέμα να συζητηθεί διεξοδικά πριν από την εφαρμογή του νέου τρόπου πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, το προς συζήτηση σχέδιο θα περιλαμβάνει Πανελλαδικές Εξετάσεις µε τη χρήση της Τράπεζας Θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας, για να διακριβωθούν η κριτική ικανότητα και η δηµιουργική σκέψη των µαθητών και όχι µόνο η στείρα αποµνηµόνευση.

Σε κάθε περίπτωση, όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι του υπουργείου Παιδείας, το σύστηµα που θα επιλεγεί θα ξεκινήσει για τους µαθητές της Α’ Λυκείου, οι οποίοι θα γνωρίζουν ότι ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους στο Λύκειο θα εξεταστούν για να αποκτήσουν το εθνικό απολυτήριο. Εως τότε θα συνεχίζεται η εφαρµογή του ισχύοντος συστήµατος των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Σύµφωνα µε πληροφορίες, το σχέδιο που θα συζητηθεί περιλαµβάνει την καθιέρωση γραπτών προαγωγικών εξετάσεων από τάξη σε τάξη για όλο το Λύκειο, µε επιλογή των θεµάτων µέσα από την Τράπεζα Θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας.

Ο γενικός µέσος όρος θα προκύπτει από τη βαθµολογία που έχει λάβει ο µαθητής στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Σκέψεις υπάρχουν και για την καθιέρωση ειδικού συντελεστή ανά τάξη, προκειµένου στο τέλος να εξάγεται ο τελικός βαθµός, ο οποίος σε ένα ποσοστό θα παίζει ρόλο για την εισαγωγή στα πανεπιστήµια.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη έχουν δροµολογηθεί σηµαντικές αλλαγές σε 166 προγράµµατα σπουδών, αλλαγές οι οποίες θα συνεχιστούν. Οπως λέει ο κ. Πιερρακάκης: «Ακριβώς γι’ αυτό δηµιουργούµε µηχανισµό διαρκών αλλαγών στα προγράµµατα σπουδών. Αλλαγές προς πολλαπλές κατευθύνσεις, από την εισαγωγή του µαθήµατος της τεχνητής νοηµοσύνης µέχρι τη θεµελίωση ότι στο µάθηµα της Λογοτεχνίας θα πρέπει να διδάσκονται πλήρη βιβλία όχι απλά αποσπάσµατα, ότι στα Αρχαία Ελληνικά και στη Γλώσσα µπορούµε να γίνουµε ακόµα πιο καινοτόµοι στις µεθόδους διδασκαλίας και ότι πρέπει να ενισχύσουµε την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Με την τεχνολογία να δρα επικουρικά και όχι κυρίαρχα σε κάθε µάθηµα, ενώ εγκαθιστούµε ροµποτικά εργαστήρια και διαδραστικούς πίνακες σε όλα τα σχολεία. Ο δυϊσµός αυτός είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόµαστε. Εχουµε ανάγκη τη λογοτεχνική σκέψη δίπλα στην αλγοριθµική σκέψη».

Η καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου θα συνδυαστεί µε την αξιολόγηση, στην οποία αναµένονται κάποιες βελτιωτικές κινήσεις, αλλά και µε την Τράπεζα Θεµάτων, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα νέο σύστηµα, που θα οδηγεί στην απόκτηση του απολυτηρίου τίτλου µε την ολοκλήρωση του Λυκείου και ύστερα από την επιτυχή επίδοση των µαθητών, εξηγούν οι αρµόδιοι του υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι επιδιώκουν την αναβάθµιση των σπουδών στο Λύκειο. Ηδη το υπουργείο Παιδείας, επί υπουργίας της Νίκης Κεραµέως, σχεδίαζε ένα «εθνικό απολυτήριο στο οποίο θα συνυπολογίζονται µε διαβαθµισµένη, αυξανόµενη βαρύτητα οι επιδόσεις του µαθητή και στις τρεις τάξεις του Λυκείου». Σύµφωνα µε αυτό το σχέδιο, «το εθνικό απολυτήριο, σε ένα ποσοστό, θα συνυπολογίζεται κατά την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, µε προϋπόθεση την προηγούµενη διασφάλιση ενός αντικειµενικού συστήµατος βαθµολόγησης του µαθητή».

Ξένα πανεπιστήμια

Την ίδια ώρα, εξετάζεται συνολικά στο υπουργείο Παιδείας η αλλαγή σελίδας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, µε την κατάρτιση έως το τέλος του χρόνου νοµοσχεδίου που θα προβλέπει τη λειτουργία ξένων πανεπιστηµίων στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε έγκυρες πηγές, το σχετικό νοµοσχέδιο θα «πατάει» στο άρθρο που έγραψε ο Ευάγγελος Βενιζέλος για την ερµηνεία του Συντάγµατος αναφορικά µε το Αρθρο 16 και συνεπικουρικά µε το Αρθρο 28. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, το νοµοσχέδιο θα συµπεριλαµβάνει τα κριτήρια που θα θέσει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για την ίδρυση και λειτουργία µη κρατικών πανεπιστηµίων και στη χώρα µας. Το σχέδιο περιλαµβάνει τη σύναψη διακρατικών συµφωνιών για την ίδρυση και λειτουργία µη κρατικών πανεπιστηµίων και τη λειτουργία τους ως παραρτηµάτων στην Ελλάδα.

(Πηγή:ipaidia.gr)