moriodotisi
HomeNewsΕξεταστική φοιτητών: Έκθεση “βλέπει” αύξηση κινδύνου μόλυνσης των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας

Εξεταστική φοιτητών: Έκθεση “βλέπει” αύξηση κινδύνου μόλυνσης των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας

Η πλειονότητα των αμφιθεατρικών και εργαστηριακών αιθουσών στερούνται πρόσβασης σε συνεχή φυσικό αερισμό.

“Η αναμενόμενη σημαντική αύξηση του συγχρωτισμού και συνωστισμού εξεταζόμενων και διδασκόντων κατά τις εξετάσεις, με πλημμελή τήρηση των αναγκαίων μέτρων δημόσιας υγείας (πχ. δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο όλων των εξεταζομένων πριν τις εξετάσεις, δωρεάν χορήγηση μασκών υψηλής προστασίας FFP2/KN95, τήρηση αποστάσεων, επαρκής φυσικός αερισμός) αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας”.

Το συμπέρασμα αυτό διατυπώνεται σε έκθεση του Κέντρου Ερευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία, η οποία αναλύσει την εξέλιξη της επιδημίας COVID-19 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το οποίο λόγω του μεγέθους του αποτελεί ικανό δείγμα για την μελέτη της δυναμικής της επιδημίας στα ΑΕΙ της Ελλάδας.

Τα ευρήματα   είναι ιδιαίτερα επίκαιρα, δεδομένης της απόφασης τόσο της κυβέρνησης όσο και των Πρυτανικών Αρχών για διενέργεια των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου του 2022 με φυσική παρουσία, χωρίς όμως πρόσθετα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, τονίζεται στην έκθεση και σημειώνοντα τα εξής:

  • Η ανάλυση της εξέλιξης της επιδημίας στο ΑΠΘ αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την καθοριστική σημασία, σε συνδυασμό με την καθολική εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, της αποφυγής μαζικού συγχρωτισμού και συνωστισμού σε κλειστούς χώρους, πόσο δε μάλλον όταν αυτοί στερούνται
  • πρόσβασης σε συνεχή φυσικό αερισμό γεγονός που αφορά την πλειονότητα των αμφιθεατρικών και εργαστηριακών αιθουσών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς τα οποία χρησιμοποιεί η πανεπιστημιακή κοινότητα για μετάβαση της από και προς το πανεπιστήμιο.
  • Η ανάγκη συνδυασμού της καθολικής εμβολιαστικής κάλυψης με όλα τα αναγκαία μέτρα δημόσιας υγείας (γνωστή και ως στρατηγική vaccines plus) αποτελεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση για τον έλεγχο της επιδημίας και την αντιμετώπιση των αβεβαιοτήτων που υπάρχουν σχετικά με την μελλοντική της πορεία.
  • Η υιοθέτηση φυσικά αυτής της στρατηγικής προϋποθέτει σημαντικές επεν- δύσεις στη δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία (χρηματοδοτικούς πόρους, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό) και την προτεραιοποίηση της προστασίας της υγείας του πληθυσμού έναντι των όποιων οικονομικών συμφερόντων, προϋποθέσεις οι οποίες δύο χρόνια μετά την έναρξη της επιδημίας στη χώρα μας δυστυχώς εξακολουθούν να εκλείπουν.

Μέλη ΔΕΠ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με την έκθεση,  παρουσιάζει η διαχρονική μελέτη της αθροιστικής επίπτωσης της COVID-19 στα μέλη ΔΕΠ και το διοικητικό προσωπικό του ΑΠΘ συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό (ηλικίας 40-64 ετών).
Πιο συγκεκριμένα κατά το πρώτο 3βδόμαδο λειτουργίας του ΑΠΘ (11-31 Οκτω- βρίου 2021), οπότε και παρατηρήθηκε η μέγιστη προσέλευση φοιτητών/τριών στο πανεπιστημιακό campus με εικόνες έντονου συνωστισμού σε αμφιθέατρα και εργαστήρια,6 η αθροιστική επίπτωση της COVID-19 στα μέλη ΔΕΠ ήταν κατά 70.8% υψηλότερη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (ηλικίας 40-64 ετών) κατά την ίδια χρονική περίοδο .

Κρούσματα COVID-19 ανά 100,000 πληθυσμού

  • Προοδευτικά και με την πάροδο του χρόνου, καθώς η κινητικότητα και προσέλευση φοιτητριών/των στο πανεπιστημιακό campus αποκλιμακώθηκε με σημαντική αραίωση των ακροατηρίων σε αμφιθεατρικά μαθήματα και εργαστήρια (μέρος δε των οποίων άρχισε να διενεργείται και με υβριδικές μεθόδους), η συγκριτική αθροιστική επίπτωση της COVID-19 στα μέλη ΔΕΠ μειώθηκε σημαντικά, φτάνοντας να είναι 55% χαμη- λότερη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό το 3βδόμαδο των εορτών και της πρώτης εβδομάδας μετά από αυτές (27 Δεκεμβρίου 2021–16 Ιανουαρίου 2022) οπότε και τα αμφιθεατρικά/εργαστηριακά μαθήματα δεν πραγματοποιούνταν ή ήταν σημαντικά λιγότερα σε σχέση με την προ εορτών περίοδο .

Διοικητικό Προσωπικό

  • Παρόμοια είναι και η τάση που καταγράφεται στην περίπτωση του διοικητικού προσωπικού που εργάζεται στις Σχολές και τα Τμήματα του ΑΠΘ και έρχεται σε καθημερινή και πιο προσωπική/ατομική επαφή με τις/ους φοιτήτριες/τες.
  • Πιο συγκεκριμένα κατά τα δύο πρώτα 3βδόμαδα λειτουργίας του ΑΠΘ (11 Οκτωβρίου έως 21 Νοεμβρίου 2021) η αθροιστική επίπτωση της COVID-19 στο διοικητικό προσωπικό των Τμημάτων ήταν έως και 115% υψηλότερη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (ηλικίας 40-64 ετών) κατά την ίδια χρονική περίοδο.
  • Με την πάροδο του χρόνου και την μείωση της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στο πανεπιστημιακό campus του ΑΠΘ, η συγκριτική αθροιστική επίπτωση της COVID-19 στο διοικητικό προσωπικό μειώθηκε σημαντικά, φτάνοντας να είναι 9.6% χαμηλότερη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό το 3βδόμαδο των εορτών και της πρώτης εβδομάδας μετά από αυτές (27 Δεκεμβρίου 2021 – 16 Ιανουαρίου 2021) οπότε και η προσέλευση των φοιτητών στο πανεπιστήμιο ήταν μηδενική ή σημαντικά μικρότερη σε σχέση με την προ εορτών περίοδο.

Πηγή esos.gr