moriodotisi
HomeNewsΗ Ζ. Μακρή για το άνοιγμα των πινάκων Ειδικής -Γενικής Αγωγής

Η Ζ. Μακρή για το άνοιγμα των πινάκων Ειδικής -Γενικής Αγωγής

Α. Οι πίνακες κατάταξης ισχύουν έως τη λήξη του δεύτερου σχολικού έτους που έπεται της λήξης του σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ, κατά τη διάρκεια ισχύος τους, δεν τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία (άρθρο 56).

Β. Οι ενταγμένοι στους εν λόγω πίνακες εκπαιδευτικοί μπορεί να διορίζονται, κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων, σε θέσεις μονίμων ή να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές στη δημόσια εκπαίδευση .

Τα παραπάνω τονίζει η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή σε γραπτή απάντηση προς τη Βουλή, ύστερα από σχετική ερώτηση της Βουλευτού της Ελληνικής Λύσης Σ. Ασημακοπούλου, ενώ σημειώνει τα εξής:

  • Επιπρόσθετα, με την υπ’ αριθμ. 37693/Ε1/08-03-2019 (ΦΕΚ Β ́ 864) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει1, ρυθμίστηκε η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα των υποψήφιων για κατάταξη εκπαιδευτικών, η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών από τις Διευθύνσεις και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθώς και καταχώρισης των προσόντων στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών που τηρούνται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.2. Περαιτέρω, οι διατάξεις
  • Υπό το ανωτέρω πρίσμα, καθίσταται σαφές ότι η έκδοση των αξιολογικών πινάκων του ν. 4589/2019 συνιστά μια σύνθετη διαδικασία, αποτελούμενη από επιμέρους διαδοχικές ενέργειες, τόσο εκ μέρους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και του Α.Σ.Ε.Π. όσο και εκ μέρους των υποψήφιων εκπαιδευτικών, μέσα σε αποκλειστικές προθεσμίες, για την έναρξη, δε, καθεμιάς από αυτές απαιτείται η ολοκλήρωση της προηγούμενης.
  • Συνεπώς, υποψήφιοι που δεν συμμετείχαν εξαρχής στη διαδικασία κατάταξης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Α.Σ.Ε.Π. μέσα στην αποκλειστική προθεσμία της οικείας προκήρυξης και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, και, ακολούθως, δεν κατετάγησαν στους πίνακες που καταρτίστηκαν από το Α.Σ.Ε.Π., οφείλουν να αναμένουν να συμμετάσχουν σε επόμενη διαδικασία κατάταξης.
  • Ομοίως, εκπαιδευτικοί που συμπεριελήφθησαν στους αξιολογικούς πίνακες και απέκτησαν νέα προσόντα ή προϋπηρεσία ή μόρια από κοινωνικά κριτήρια μετά τη δημοσίευση αυτών δεν δύνανται να τα αξιοποιήσουν παρά μόνο σε επόμενη διαδικασία κατάταξης.
  • Η εκάστοτε διαδικασία κατάταξης εκκινεί σε εύλογο χρόνο με σκοπό την έγκαιρη κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών.
  • Η διατήρηση των αξιολογικών πινάκων ως ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προφανώς, προβλέφθηκε από τον νομοθέτη προκειμένου να διασφαλίζονται, αφενός, η ακεραιότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας, αφετέρου, η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων με την έγκαιρη στελέχωσή τους.
  • Τέλος, επισημαίνεται ότι για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης Β ́ και οι τελικοί επικουρικοί αξιολογικοί πίνακες (της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019) υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022 δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο και Ιούλιο 2023 (στα ΦΕΚ Γ ́ 1618/26.6.2023, Γ ́ 1845/18.7.2023 και Γ ́ 1680/29.6.2023, αντιστοίχως) και επομένως θα ισχύουν έως τη λήξη του έτους 2024- 2025, ενώ αναμένεται από την Αρχή του Α.Σ.Ε.Π η έκδοση και δημοσίευση των τελικών αξιολογικών πινάκων των προκηρύξεων της Γενικής Εκπαίδευσης 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023. Επίσης, στο χρονικό αυτό σημείο, αναμένεται από το Α.Σ.Ε.Π. η εκκίνηση της διαδικασίας για τους υποψηφίους της Γενικής Εκπαίδευσης των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ.

(Πηγή:esos.gr)