moriodotisi
HomeNewsΝέο νομοσχέδιο ΥΠΑΙΘ για την αντιμετώπιση βίας- εκφοβισμού στα σχολεία

Νέο νομοσχέδιο ΥΠΑΙΘ για την αντιμετώπιση βίας- εκφοβισμού στα σχολεία

Σε μία συστηματική προσπάθεια του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και της βίας είναι ενταγμένο το νέο νομοσχέδιο με τίτλο «’’Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή’’: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή.

Το εν λόγω νομοσχέδιο θα επεξεργαστεί η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων και μετά θα έλθει προς ψήφιση στην ολομέλεια, ενώ συγκέντρωσε 259 σχόλια στη δημόσια διαβούλευση, όπου παρέμεινε επί 2 εβδομάδες.

Τι περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα
Το πρόγραμμα «Ζούμε Αρμονικά ΜΑΖΙ, Σπάμε τη Σιωπή!» εντάσσεται σε μία συστηματική
προσπάθεια του Υπουργείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και της
βίας, που περιλαμβάνει μέτρα, όπως είναι:

 • Ο διπλασιασμός των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών.
 • Η ενίσχυση των υποστηρικτικών φορέων (π.χ. τα ΚΕΔΑΣΥ).
 • Οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών.
 • Η εισαγωγή σχετικών θεματικών στα εργαστήρια δεξιοτήτων (σεξουαλική αγωγή, σεβασμός
  στη διαφορετικότητα κτλ.).
 •  Ο εμπλουτισμός των νέων προγραμμάτων σπουδών κ.ά.

Ενάντια στα φαινόμενα εκφοβισμού
Το νέο νομοσχέδιο αποτελεί μία πολύ-επίπεδη, οργανωμένη και εξειδικευμένη απάντηση του
ΥΠΑΙΘ σε φαινόμενα ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.
Ειδικότερος σκοπός του προγράμματος είναι η πρόληψη, η εκπαιδευτική προσέγγιση, η
αντιμετώπιση και η προστασία παιδιών ή εφήβων από κάθε μορφή βίας και σχολικού εκφοβισμού,
καθώς και η δημιουργία ασφαλών, ενταξιακών σχολικών και εκπαιδευτικών περιβαλλόντων.

Ποιους αφορά
Τα περιβάλλοντα αυτά θα προάγουν την αρμονική ψυχοκοινωνική ανάπτυξη- πρόοδο όλων των
μαθητών- μαθητριών και των εκπαιδευμένων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ολόκληρη την
εκπαιδευτική κοινότητα, ήτοι στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος προβλέπονται:
1.Νέες δομές για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας, σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο διεύθυνσης
εκπαίδευσης και σχολικής μονάδας.
2.Συστηματικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών.
3.Πλατφόρμα για αναφορές περιστατικών ενδοσχολικής βίας, ακόμη και ανώνυμες εκ μέρους των
μαθητών.
Οι περαιτέρω ρυθμίσεις του νομοσχεδίου
Στο νομοσχέδιο προστέθηκαν περαιτέρω ρυθμίσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται- μεταξύ άλλων
τα εξής:

Για τη παιδαγωγική και εκπαιδευτική επάρκεια
Οι νέες ρυθμίσεις σχετικά με τη παιδαγωγική και τη διδακτική επάρκεια, που αφορούν :

 • Στην εναρμόνιση του συστήματος διορισμών εκπαιδευτικών με τις νέες ρυθμίσεις για τη
  παιδαγωγική και τη διδακτική επάρκεια του άρθρου 99 του νόμου 4957/2022.
 • Στη μείωση του ελάχιστου αριθμού των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων (ECTS) για την
  εγγραφή των φοιτητών στο ειδικό πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από
  180 σε 120. Έτσι, θα είναι δυνατή η εγγραφή των φοιτητών στο πρόγραμμα πιο νωρίς κατά
  τη διάρκεια των σπουδών για μεγαλύτερη ευελιξία και σύμφωνα με σχετικό αίτημα της
  πανεπιστημιακής κοινότητας.
 •  Στην εφαρμογή του νέου πλαισίου παιδαγωγικής επάρκειας για τους φοιτητές που
  αναμένεται να εισαχθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και δυνατότητα χορήγησης
  βεβαίωσης πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από τα Τμήματα ή Σχολές
  σύμφωνα με το πλαίσιο, που ίσχυε προηγουμένως για όσους φοιτητές εισήχθησαν έως και
  το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Για την απελευθέρωση των αμοιβών των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.
Επιτυγχάνεται η απελευθέρωση των αμοιβών των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. από τη συμμετοχή σε
έργα-προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς και διεθνείς πόρους και καταργείται το
ανώτατο όριο αποδοχών του γενικού γραμματέα για τις συγκεκριμένες αμοιβές.

Για τις διδακτορικές διατριβές
Παρατείνεται η προθεσμία της ολοκλήρωσης των διδακτορικών διατριβών για τους λέκτορες
εφαρμογών έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024 των πρώην τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
(ΤΕΙ), που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις των πανεπιστημίων, ενώ παρέχεται η δυνατότητα
υποβολής αιτήματος περί ένταξης σε βαθμίδα λεκτόρων και της εξέλιξής τους.

Για τη νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα
Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα, στην οποία αναμένεται να
εισαχθούν πρόσθετες λειτουργίες και τα πιστοποιητικά προηγμένης τεχνολογίας στο πλαίσιο
απλοποίησης της ζωής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων σπουδών
Επεκτείνεται η δυνατότητα της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από τα
τηρούμενα μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ απευθείας από τα Πανεπιστήμια για τη πρόσληψη ειδικού
εκπαιδευτικού προσωπικού, εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού, εντεταλμένου διδάσκοντα,
επισκέπτη καθηγητή, επισκέπτη ερευνητή, ερευνητή επί σύμβαση έργου ή ερευνητή σε ΑΕΙ της
χώρας.
Το ίδιο αφορά και στη πρόσληψη εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού σε
κάθε είδους έργα ή προγράμματα των ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνας και στη συμμετοχή
σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε προγράμματα του πρώτου κύκλου σπουδών.

Για τη στελέχωση των προτύπων και των πειραματικών σχολείων
Ρυθμίζονται θέματα, που συσχετίζονται με τη στελέχωση των προτύπων και των πειραματικών
σχολείων. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν αίτηση για να τοποθετηθούν σε πρότυπο ή σε πειραματικό σχολείο της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης την οποία επιλέγουν, αντί της ΠΔΕ. στην οποία υπάγονται.
Παράλληλα. ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κάλυψη των λειτουργικών κενών των σχολείων
αυτών με εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων.

Εδώ μπορείτε να δείτε τη παρουσίαση του νομοσχεδίου από την υπουργό Παιδείας,Νίκη Κεραμέως
στο υπουργικό συμβούλιο.
Εδώ μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση της υποβολής του νομοσχεδίου σε δημόσια διαβούλευση
μαζί με τις συμπεριλαμβανόμενες ρυθμίσεις.

(Πηγή:minedu.gov.gr)