moriodotisi
HomeNewsΟδηγό Εκπαιδευτικού για προγράμματα ενίσχυσης της ενεργού πολιτειότητας των μαθητών από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο ετοιμάζει το υπ. Παιδείας

Οδηγό Εκπαιδευτικού για προγράμματα ενίσχυσης της ενεργού πολιτειότητας των μαθητών από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο ετοιμάζει το υπ. Παιδείας

Οδηγό  Εκπαιδευτικού για προγράμματα δράσεων ενίσχυσης της ενεργού πολιτειότητας των μαθητών/τριών, ετοιμάζει να εισάγει το υπουργείο Παιδείας  από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο.

Ήδη το ΙΕΠ απηύθυνε σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο «Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», για την απευθείας ανάθεση του έργου.

Ο συγκεκριμένος οδηγός  εντάσσεται στη γενική προσπάθεια οι μαθητές/-τριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που συνδέονται με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και καλύπτουν όλο το φάσμα της συμπεριφοράς εκείνης που επιτρέπει στους αυριανούς πολίτες να συμμετέχουν με αποτελεσματικό και εποικοδομητικό τρόπο στην κοινωνική ζωή.

Η Πρόσκληση στο αιτιολογικό συγγραφής του οδηγού αναφέρει τα εξής:

 1. Αναγνωρίζοντας ότι τις τελευταίες δεκαετίες ζούμε σε έναν κόσμο ρευστότητας, πολυσημίας, διλημματικότητας, συγκρούσεων, και συνακόλουθα περιορισμένης προβλεψιμότητας και ελέγχου, απώτερος προσανατολισμός είναι η συμπερίληψη σε μία κοινωνία πολιτών ως χώρου δυναμικής αλληλεπίδρασης που προκύπτει από τη συμμετοχή του μαθητή/πολίτη με τη θέλησή του για να επιδιώξει τον κοινό στόχο της επίλυσης σημαντικών κοινών προβλημάτων.
 2. Ως ενεργός πολίτης, ο/η μαθητής/-τρια εκλαμβάνει τον ρόλο του ως φορέα αλλαγών, δηλαδή του πολίτη που κρίνει και αντιλαμβάνεται την ανάγκη αλλαγών και δρα προς την κατεύθυνση της υλοποίησής τους.
 3. Κατά συνέπεια η ενεργός πολιτειότητα δεν μπορεί να ιδωθεί στα αυστηρά πλαίσια της διδακτικής ενός αντικειμένου, αλλά αποτελεί πρακτική όλης της σχολικής κοινότητας.
 4. Στο πλαίσιο αυτό η πρόσκληση αφορά την ανάπτυξη Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό ο οποίος θα περιλαμβάνει προγράμματα δράσεων ενίσχυσης της ενεργού πολιτειότητας των μαθητών/τριών, που θα εκτείνεται από το Νηπιαγωγείο έως και τη Γ’ Λυκείου και θα συνδέεται με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών των επιμέρους μαθημάτων και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Δομή και Περιεχόμενο

Ο Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό θα   περιλαμβάνει   τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τη γενική φιλοσοφία και τις βασικές παιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές αρχές .

2. Την κάλυψη τουλάχιστον των ακόλουθων θεματικών πεδίων:

 • Κοινωνική αλληλεγγύη-υποστήριξη ευπαθών ομάδων
 • Συνύπαρξη στην κοινότητα (π.χ. δράσεις συμπερίληψης με άλλα σχολεία, κοινά project με άλλους
  φορείς της κοινότητας/διαφορετικούς τύπους σχολείων/ ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, τρίτη
  ηλικία)
 • Δικτύωση μέσα από συμμετοχικές δράσεις και πρωτοβουλίες παροχής βοήθειας σε δύσκολες
  καταστάσεις (φυσικές καταστροφές, ανθρωπιστικές κρίσεις)
 • Προαγωγή ποιότητας ζωής του γενικού πληθυσμού (υγεία, εκπαίδευση, δικαιώματα) • Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
 • Φιλοζωία

3. Τη μεθοδολογία υλοποίησης βασικών ενδεικτικών τύπων δράσεων ενεργού πολιτειότητας των μαθητών/τριών ανά θεματικό πεδίο για όλες τις ηλιακές ομάδες (ενδεικτικά Νηπιαγωγείο – Α & Β Δημοτικού, Γ & Δ Δημοτικού, Ε & ΣΤ Δημοτικού, Γυμνάσιο, Λύκειο). Η μεθοδολογία θα περιγράφεται με βάση συγκεκριμένο παράδειγμα Δράσης (π.χ. εθελοντισμού) για κάθε θεματικό πεδίο και ηλικιακή ομάδα.

4. Ιδέες (επιγραμματικά) για άλλες σχετικές δράσεις ανά θεματικό πεδίο και ηλικιακή ομάδα.

5. Πηγές συναφείς με το πρόγραμμα (εξωτερικές βιβλιογραφικές αναφορές).

 

(πηγή:esos.gr)