moriodotisi
HomeNewsΠιστοποίηση Πληροφορικής: ΑΠΑΙΤΗΤΗ για συμμετοχή σε προκηρύξεις. Εξ αποστάσεως προετοιμασία για απόκτηση πιστοποιητικού

Πιστοποίηση Πληροφορικής: ΑΠΑΙΤΗΤΗ για συμμετοχή σε προκηρύξεις. Εξ αποστάσεως προετοιμασία για απόκτηση πιστοποιητικού

Απέκτησε τις απαραίτητες γνώσεις στην Πληροφορική και γίνε ανταγωνιστικότερος στην αγορά εργασίας. Ισχυροποίησε την ήδη υπάρχουσα θέση σου ή διεκδίκησε μια νέα, αποκτώντας επίσημο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο και ΑΣΕΠ, και τον ιδιωτικό τομέα.

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, σχεδιάζουν και υλοποιούν εξ αποστάσεως ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης στην Πληροφορική προς απόκτηση επίσημου πιστοποιητικού, αναγνωρισμένο από ελληνικό δημόσιο, Α.Σ.Ε.Π. αλλά και από ιδιωτικό τομέα.

Το πρόγραμμα αφορά όλες τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας.

Αποκτήστε γνώσεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και πιστοποιήστε τις με το απαιτητό πιστοποιητικό, αφιερώνοντας μόνο ελάχιστο από τον προσωπικό σας χρόνο! Εμείς, σας δίνουμε τη δυνατότητα να καταρτιστείτε σε ένα σύγχρονο περιβάλλον τηλεκατάρτισης, εντάσσοντάς σας σε οργανωμένη ηλεκτρονική τάξη με καθηγητή και αναλαμβάνοντας οτιδήποτε αφορά τις εξετάσεις σας!

Έναρξη νέου τμήματος 4 Απριλίου.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης στην Πληροφορική οδηγεί σε απόκτηση επίσημου πιστοποιητικού, αναγνωρισμένο από ελληνικό δημόσιο, Α.Σ.Ε.Π. αλλά και από ιδιωτικό τομέα. Υποστήριξε τον μαθητικό, φοιτητικό ή τον εργασιακό σου βίο, αξιοποιώντας την ευκαιρία κατάρτισης και πιστοποίησης που σου αποδίδεται.

Παρακολουθώντας το πρόγραμμα «Πιστοποίηση Πληροφορικής εξ αποστάσεως» προετοιμάζεσαι πλήρως για την χρήση των Νέων Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών τα οποία βρίσκουν χρήση παντού στην καθημερινότητά μας.

Παράλληλα, η συμμετοχή σου στις επίσημες εξετάσεις πληροφορικής θα συντονιστεί απόλυτα από συνεργάτες των ΚΔΒΜ Easy Education. Οι εξετάσεις πληροφορικής δύνανται να οργανωθούν και να διεξαχθούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας. Αυτό καθορίζεται με βάση τη συμμετοχή των υποψηφίων ανά περιοχή.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Εγγυόμαστε για την επιτυχία σας και σας επιστρέφουμε τα χρήματα σας πίσω στην περίπτωση αποτυχίας!

 

Ποια πιστοποίηση μπορώ να αποκτήσω; 

Η πιστοποίηση στην Πληροφορική εξ αποστάσεως χωρίζεται σε δύο διακριτά επίπεδα και ειδικότερα:

Α) Standard Diploma – 3 ενότητες: word, excel, internet (2 μήνες)

Κόστος προγράμματος εκπαίδευσης: 150 ευρώ (περιλαμβάνονται το παράβολο εξέτασης, το κόστος έκδοσης της πιστοποίησης και η αποστολή του φακέλου στον τόπο κατοικίας του καταρτιζόμενου).

Β) Full Standard Diploma – 6 ενότητες : windows, word, excel, internet, power point, access (3 μήνες)

Κόστος προγράμματος εκπαίδευσης: 300 ευρώ (περιλαμβάνονται το παράβολο εξέτασης, το κόστος έκδοσης της πιστοποίησης και η αποστολή του φακέλου στον τόπο κατοικίας του καταρτιζόμενου).

Α) Proficiency Diploma – 3 ενότητες: word, excel, internet (2 μήνες)

Κόστος προγράμματος εκπαίδευσης: 150 ευρώ (περιλαμβάνονται το παράβολο εξέτασης, το κόστος έκδοσης της πιστοποίησης και η αποστολή του φακέλου στον τόπο κατοικίας του καταρτιζόμενου).

Β) Full Proficiency Diploma – 5 ενότητες : word, excel, internet, power point, access (3 μήνες)

Κόστος προγράμματος εκπαίδευσης: 300 ευρώ (περιλαμβάνονται το παράβολο εξέτασης, το κόστος έκδοσης της πιστοποίησης και η αποστολή του φακέλου στον τόπο κατοικίας του καταρτιζόμενου).

Η πιστοποίηση των εξετάσεων εκδίδεται από φορέα αναγνωρισμένο από ελληνικό δημόσιο και Α.Σ.Ε.Π, αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και διαπιστευμένο κατά τον Ε.ΣΥ.Δ. Είναι αναγνωρισμένη τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα: Δείτε εδώ το θεσμικό πλαίσιο που εξηγεί ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η πιστοποίηση της Πληροφορικής είναι υποχρεωτική, προσμετράται και μοριοδοτεί τους υποψήφιους σε προκηρύξεις θέσεων εργασίας.
Επιπλέον, η πιστοποίηση Πληροφορικής προσμετράται και για συμμετοχή σε όλα τα αναμενόμενα προγράμματα προσλήψεων, π.χ. κοινωφελούς εργασίας κ.ά.
Επίσης, σύμφωνα με το ΝΕΟ σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών, η πιστοποίηση προσδίδει 4 μόρια.
Έχει ισχύ δια βίου, γεγονός που σας απαλλάσσει από πιθανές εξετάσεις ανανέωσης ισχύος στο μέλλον.

Τι παρέχει το πρόγραμμα “Πιστοποίηση Πληροφορικής εξ αποστάσεως”; 

 1. Ένταξη σε οργανωμένο τμήμα με συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης.
 2. Προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στον καθένα εκπαιδευόμενο με δυνατότητα εισόδου και χρήση της ειδικευμένης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.
 3. Αρχείο οργανωμένων ασκήσεων προσομοίωσης των εξετάσεων για επιπρόσθετη εξάσκηση και προετοιμασία των υποψήφιων για την επιτυχία τους στις εξετάσεις.
 4. Πλήρης υποστήριξη από εκπαιδευτικό 24 ώρες/24ωρο.
 5. Καθημερινή τηλεφωνική υποστήριξη για οποιαδήποτε απορία.
 6. Οργανωμένα μαθήματα παρουσίασης του συνόλου των εργαλείων της εξεταστέας ύλης.
 7. Συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης (case studies) χρήσης των εφαρμογών για απόδοση συγκεκριμένων λύσεων (όπως μαζική αποστολή επιστολών σε πελατολόγιο, δημιουργία οργανωμένου καθημερινού ταμείου, διαχείριση πελατολογίου και εφαρμογή φίλτρων, μαζική αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με χρήση επαγγελματικών εργαλείων, παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών, πτυχιακής εργασίας, συμμετοχή σε συνέδρια κ.ά.).
 8. Κατάρτιση σε έκδοση Microsoft, Office 2010 και Office 2016.

Που και πως θα διεξαχθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης; 

Η διαδικασία, ο συντονισμός και η ολοκληρωμένη συμμετοχή σας σε επίσημες εξετάσεις απόκτησης του απαιτητού πιστοποιητικού Πληροφορικής θα γίνει για λογαριασμό σας από μέρους μας.

Πιο συγκεκριμένα, ο ακριβής χρόνος και ο ακριβής τόπος της διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθούν κατά περίπτωση στους εκπαιδευόμενους που δηλώνουν συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης. Εξετάσεις πληροφορικής δύνανται να οργανωθούν και να διεξαχθούν σε πολλές περιφερειακές ενότητες της χώρας. Αυτό καθορίζεται με βάση τη συμμετοχή των υποψηφίων ανά περιοχή.

 

Τι θα λάβω με το πέρας του προγράμματος; 

 1. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ επιπέδου Standard ή Proficiency (απαιτητό σύμφωνα με ΑΣΕΠ), μετά την επιτυχή συμμετοχή του υποψήφιου στις εξετάσεις πιστοποίησης.
 2. Μοριοδοτούμενη Βεβαίωση Επιμόρφωσης, με τίτλο «Πρόγραμμα επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» που μοριοδοτεί στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.
 3. Παρακολούθηση εντελώς ΔΩΡΕΑΝ μοριοδοτούμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου 100 ωρών στην “Οργάνωση και τον Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους”.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της Easy Education 23111 10186 (Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή – 10.00-17.00)
Ζητήστε να μάθετε περισσότερα από ένα συνεργάτη, συμπληρώνοντας τη φόρμα.