moriodotisi
HomeNewsΠροσλήψεις ΠΕ23- Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών

Προσλήψεις ΠΕ23- Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23- Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση , εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ

Ειδικότερα, από καλούνται: τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1 ́ των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών όπως δημοσιεύθηκαν αναμορφωμένοι στο ΦΕΚ Γ ́ 3211/2021 της 2ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ να υποβάλουν αίτηση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/), για πρόσληψη ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για το σχολικό έτος 2021-2022 σε συγκεκριμένες ομάδες σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης,

από την Τετάρτη 9 έως και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022. Ι. Νομικό Πλαίσιο

Στις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 46, παρ. 1 & 2 και 64, περ. Γ ́ του ν. 4692/2020, ορίζονται τα ακόλουθα:

«1. Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π., και Ε.Β.Π. σε σχολικές μονάδες, μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με την ειδική πρόσκληση δηλώνονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δήλωση συμμετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 ή από το εάν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι εν λόγω σχολικές μονάδες, συμπίπτουν με τις περιοχές, για τις οποίες έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019. Η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.
[Η παρ. 2 καταργήθηκε με την παρ. γ του άρθρου 64 του ν. 4692/2020.]

3. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., εφόσον ο μόνιμος εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. επιστρέψει στη θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί, σύμφωνα με την παρ. 1, διατίθεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενή θέση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

4. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, το πρόσωπο που αποκλείεται μπορεί να προσληφθεί μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.»

ΙΙ. Επί της διαδικασίας 1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές που δεν έχουν προσληφθεί έως σήμερα ανεξαρτήτως υποβολής αίτησης αναπληρωτή με την αριθ. πρωτ. 100505/Ε4/13-8-2021 (ΑΔΑ: 6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ) και την αριθ. πρωτ.: 102003/Ε4/19-8-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΝΤ46ΜΤΛΗ-09Θ) πρόσκληση κατά το χρονικό διάστημα 13-23/8/2021.

β. Οι υποψήφιοι που προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία είχαν προκύψει από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 [άρθρο 111 του ν. 4821/2021 (ΦΕΚ Α ́ 134), όπως ισχύει]. Στην περίπτωση αυτή δεν καθίσταται εφικτή η διενέργεια πρόσληψης για τους υποψήφιους, οι οποίοι κατά τη μηχανογραφική ροή προσλήψεων με την παρούσα διαδικασία, θα έχουν ενεργή σύμβαση στο ΟΠΣΥΔ.

2. Οι διαθέσιμες προς επιλογή από τους υποψηφίους ομάδες σχολικών μονάδων είναι αριθμημένες και εμφανίζονται ανά κλάδο και περιοχή στα Παραρτήματα της παρούσας πρόσκλησης.

3. Καθ ́ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας (και αποκλειστικά εντός αυτής) ο υποψήφιος μπορεί να τροποποιεί τις προτιμήσεις του.

4. Η αίτηση-δήλωση προτίμησης με την παρούσα πρόσκληση ισχύει για τις επόμενες είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων και δεν δύναται να τροποποιηθεί ή απενεργοποιηθεί [παρ. 3 του άρθρου 3 της αριθ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ Β ́ 3344) Υ.Α.].

5. Η παρούσα δήλωση προτίμησης από τον υποψήφιο για πρόσληψη σε συγκεκριμένες ομάδες σχολικών μονάδων ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια προσλήψεων υπό την παρούσα πρόσκληση.
Διευκρινίσεις επί των Παραρτημάτων:

Παράρτημα Ι και ΙΙ: αφορούν σε πρόσληψη ΠΕ23 και ΠΕ30 για την υποστήριξη σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης αντίστοιχα όπως ορίστηκαν με την αριθ. πρωτ. 166162/ΓΔ4/20-12-2021 (ΦΕΚ 6205 Β ́/23-12-2021) απόφαση της Υφυπουργού με θέμα: «Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2021-2022».

Κατά τα λοιπά, επί της διαδικασίας των αιτήσεων και των προσλήψεων υπό την παρούσα εγκύκλιο, ισχύουν τα γενικώς αναφερόμενα στην αριθ. πρωτ. 100505/Ε4/13-8-2021 (ΑΔΑ: 6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ) εγκύκλιο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις προαναφερθείσες στις διατάξεις.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ιστοσελίδα https://opsyd.sch.gr.

 

 

 

 

Πηγή: esos.gr