moriodotisi
HomeNewsΡυθμίσεις για το προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ρυθμίσεις για το προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Θέματα προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ρυθμίζονται με το άρθρο 29 του Σχεδίου Νόμου για τη Σχολική Βία το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα:

1. Στο άρθρο 162 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των κατηγοριών ειδικού διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), προστίθενται παρ. 7 και 8 ως εξής:

«7. Η μετακίνηση μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. από μία ακαδημαϊκή μονάδα σε άλλη πραγματοποιείται με μεταφορά της θέσης τους, χωρίς να απαιτείται κατανομή κενής θέσης από τις υφιστάμενες κενές θέσεις του Α.Ε.Ι..

8. Με απόφαση της Συγκλήτου δύναται να μετακινούνται μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σε μουσεία του Α.Ε.Ι., εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη.».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 173 του ν. 4957/2022, περί των εντεταλμένων διδασκόντων των Α.Ε.Ι., προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν έκδοσης προκήρυξης, δύναται να επιλέγονται επιστήμονες, οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες του Τμήματος για την κάλυψη διδακτικών αναγκών ενός (1) ή περισσοτέρων προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Η διαδικασία πρόσληψης εξαιρείται από τον ν. 4765/2021 (Α’ 6) και υπάγεται στις εξαιρέσεις της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’ 280). Κατ’ εξαίρεση δεν είναι απαραίτητη η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, αν η προς πλήρωση θέση αφορά σε γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis).».

3. Στο άρθρο 465 του ν. 4957/2022, περί των τελικών – μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΘ του Μέρους Α΄ του νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Τα π.δ. 117/2002 (Α΄ 99), περί της βαθμολογικής κατάστασης και εξέλιξης των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., 118/2002 (Α΄ 99), περί της βαθμολογικής και μισθολογικής κατάστασης και εξέλιξης των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι., και 147/2009 (Α΄ 189), περί των προϋποθέσεων και της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και μετάταξης των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, παραμένουν σε ισχύ έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 428, οπότε και καταργούνται.».

Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) μετατάσσονται στα Κέντρα Έρευνας που συνιστώνται με τα άρθρα 17 έως 19 του παρόντος και στα λοιπά Κέντρα Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται στην Ακαδημία Αθηνών και εγκρίνεται από τη Σύγκλητό της, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εφορευτικής Επιτροπής του οικείου Κέντρου Έρευνας. Με τη δημοσίευση της απόφασης του πρώτου εδαφίου ολοκληρώνεται η μετάταξη και οι μεν ερευνητές καταλαμβάνουν προσωποπαγή θέση ερευνητή της ίδιας βαθμίδας με το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, τα δε μέλη Δ.Ε.Π. καταλαμβάνουν προσωποπαγή θέση ερευνητή αντίστοιχης βαθμίδας με το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στους σκοπούς ή στις ερευνητικές δράσεις του Κέντρου Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών, στο οποίο μετατάσσονται. Από την ολοκλήρωση της μετάταξής τους, λαμβάνουν τις αποδοχές των ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών με αναγνώριση της με οποιαδήποτε σχέση προϋπηρεσίας και εξελίσσονται μισθολογικά σύμφωνα με τα άρθρα 123 και 132 έως 135. του ν. 4472/2017 (Α΄ 74, διόρθ. σφάλμ. Α΄ 75), εξελίσσονται και αξιολογούνται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 18 και 29 του ν. 4310/2014.

Οι προσωποπαγείς θέσεις του προηγούμενου εδαφίου καταργούνται αυτοδικαίως, όταν τα ανωτέρω πρόσωπα συνταξιοδοτηθούν, συμπληρώσουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ερευνητών, εκλείψουν ή παραιτηθούν.

2. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Έρευνας που συνιστώνται με τα άρθρα 17 έως 19 εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 21, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

(πηγή:esos.gr)