moriodotisi
HomeNewsΣύστημα Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Σύστημα Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία

Α. Εξειδικεύεται το περιεχόμενο του συστήματος πιστοποίησης επάρκειας προσόντων Συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού,

Β. Καθορίζονται οι όροι, τα προσόντα που απαιτούνται οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης των υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων όσων εμπίπτουν σε κατηγορίες φυσικώς αδυνάτων, με βάση τίτλους εκπαίδευσης και, όπου απαιτείται, εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές, ή και εξετάσεις προσομοίωσης ατομικής συνεδρίας συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού, οι μέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησης για την πιστοποίηση και για την κατάταξή τους σε επίπεδα, ο τύπος και το περιεχόμενο του πρωτότυπου και του αντιγράφου του πιστοποιητικού, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανανέωσης της πιστοποίησης αυτής, καθώς και η δυνατότητα ένταξής τους σε επίπεδα Α ή Β του Μητρώου της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013.

Γ. Προβλέπονται επίσης, οι ιδιότητες και το έργο εκείνων που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στην προετοιμασία, οργάνωση, διεξαγωγή και έκδοση αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης, καθώς και τα θέματα αποζημίωσής τους.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Πεδίο εφαρμογής.

1. Ως «Επαγγελματικός προσανατολισμός», νοείται το σύνολο των διαδικασιών ενημέρωσης, διερεύνησης και προετοιμασίας που πραγματοποιούνται κατά τρόπο οργανωμένο και συστηματικό από ειδικές υπηρεσίες και εξειδικευμένους επιστήμονες και στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα άτομα να πάρουν μόνα τους τις πιο κατάλληλες για αυτά αποφάσεις, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους, όσον αφορά την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία, την είσοδό τους στην ενεργό ζωή, την προσαρμογή τους σε αυτήν και τις πιθανές μεταγενέστερες αλλαγές της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, όπως προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 (Α’163) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

2. Ως «συμβουλευτική σταδιοδρομίας» ορίζεται η δια βίου διαδικασία που επιτρέπει στους πολίτες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους να συνειδητοποιούν τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να λαμβάνουν ορθές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται τη σταδιοδρομία τους, τους επαγγελματικούς ρόλους και τις επαγγελματικές διαδρομές με ασφαλέστερο τρόπο μέσα στη σημερινή πραγματικότητα της αγοράς εργασίας και τέλος να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.) μπορεί να παρέχεται ατομικά ή ομαδικά, περιλαμβάνει διάφορες λειτουργίες, όπως αυτογνωσία-αυτοαντίληψη, πληροφόρηση, αξιολόγηση, λήψη αποφάσεων, μετάβαση, τοποθέτηση κ.λπ. και βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους κλάδους, όπως στην εκπαίδευση, στην απασχόληση κ.λπ.

3. Ως «Σύμβουλος σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού» ορίζεται ο επαγγελματίας ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη επάρκεια για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού και στο αντίστοιχο πλαίσιο προγράμματος εκ- παίδευσης Συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο Σύμβουλος σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού σχεδιάζει, οργανώνει και προετοιμάζει το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π., παρέχει υπηρεσίες Συ.Ε.Π. με βάση τις ανάγκες των πελατών του με τη βοήθεια κατάλληλου υλικού και εργαλείων και αξιολογεί, επανασχεδιάζει και διευρύνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες Συ.Ε.Π.

4. Ως «επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού» ορίζεται το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας του Συμβούλου σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές.

5. Ως «πλαίσιο προγράμματος» ορίζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο βάσει του οποίου οι κύριες και οι επιμέρους επαγγελματικές λειτουργίες του επαγγελματικού περιγράμματος συγκροτούν ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι οποίες αναλύονται σε επιμέρους ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων και αντιστοιχίζονται με μαθησιακούς στόχους, ενότητες εκπαιδευτικών κεφαλαίων καθώς και μεθοδολογία και εργαλεία αξιολόγησης των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αποτελεί τμήμα του επαγγελματικού περιγράμματος.

6. Ως «Μητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού» ορίζεται το Μητρώο της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 ως ισχύει, που τηρείται στο Τμήμα Επιστημονικής Στήριξης Στελεχών και Φορέων Συ.Ε.Π. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

 

 

 

Πηγή: esos.gr