moriodotisi
HomeNewsΣύνοδος Πρυτάνεων:Σκέψεις για αλλαγές στα ΑΕΙ και όχι Σχέδιο Νόμου παρουσίασε η Ν. Κεραμέως και χωρίς το νέο “μοντέλο” διοίκησης

Σύνοδος Πρυτάνεων:Σκέψεις για αλλαγές στα ΑΕΙ και όχι Σχέδιο Νόμου παρουσίασε η Ν. Κεραμέως και χωρίς το νέο “μοντέλο” διοίκησης

Η υπουργός ρώτησε τους Πρυτάνεις εάν η θεσμοθέτηση οικονομικού “μάνατζερ” θα βοηθούσε στη διοίκηση των ΑΕΙ- Τέλος οι ατομικές αιτήσεις για αναγνώριση πτυχίων στον ΔΟΑΤΑΠ

Σκέψεις και όχι Σχέδιο Νόμου παρουσίασε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως στην σημερινή  έκτακτη  διαδικτυακή Σύνοδο Πρυτάνεων.

Η υπουργός στην ομιλία της σε κάθε σημείο ανακοίνωσης αλλαγών χρησιμοποιούσε τη φράση “υπάρχει σκέψη για…”.

Πάντως το σύνολο των Πρυτάνεων που διατύπωσαν τις απόψεις εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη με τις ανακοινώσεις “Κεραμέως”.

Οσον αφορά  το νέο “μοντέλο” διοίκησης των Πανεπιστημίων για το οποίο οι Πρυτάνεις επέμεναν να τους ανακοινώσει τις προθέσεις της, η Ν. Κεραμέως δήλωσε στον προεδρεύοντα της Συνόδου Τρ. Αλμπάνη ότι δεν υπάρχει η τελική μορφή και ότι το  συγκεκριμένο Σχέδιο βρίσκεται στο γραφείο του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη.

Η υπουργός αναφορικά με το ενδεχόμενο  θεσμοθέτησης “μάνατζερ” στα ΑΕΙ περιορίστηκε στο  ακόλουθο ερώτημα προς τους Πρυτάνεις:

 • Θεωρείτε ότι ένας “μάνατζερ”  επί των οικονομικών   ένας εκτελεστικός Διευθυντής , θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει  το έργο του Πανεπιστημίου;

Μάλιστα η Ν. Κεραμέως για την επιλογή του “μάνατζερ”  είπε πως αυτός θα μπορούσε να προκύψει  από  διεθνή διαγωνισμό.

Παράλληλα η υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί  τροποποιητική  απόφαση   για παράταση της προθεσμίας υποβολής  των ετήσιων εκθέσεων  των Πανεπιστημίων για την τα κριτήρια  ποιότητας , έως τον   Ιούνιο.

Επίσης ανακοίνωσε παράταση της προθεσμίας έως τις 20 Απριλίου, για την υποβολή  των προτάσεων για τον αριθμό εισακτέων.    

Κατά τα άλλα η Ν. Κεραμέως ανακοίνωσε στους Πρυτάνεις υπό τη μορφή σκέψεων τα ακόλουθα:

Εκλεκτορικά

 • Θεσμοθέτηση  “φίλτρων” αξιοξκρατίας , αντικειμενικότητας και διαφάνειας
 • Κατάρτιση  Μητρώου Γνωστικών αντικειμένων   ανά τμήμα  σε ουδέτερο χρόνο  με   ισχύ τετραετή . Το κάθε τμήμα υπό την έγκριση της Κοσμητείας  θα κάνει ετήσιο προγραμματισμο προσλήψεων για κάθε επόμενο  ακαδημαϊκό έτος,
 •  Προβλέπεται η ηλεκτρονική κλήρωση  ΖΕΥΣ υποχρεωτικά και
 •  η αυξημένη εκπροσώπηση εξωτερικών μελών  στα εκλεκτορικά καθώς   και  αύξηση τω και κατά τη εξέλιξή τους στη συνέχεια .
 • Η πρωτη εκλογή μέλους ΔΕΠ  προϋποθέτει  προηγούμενη εκλογή  σε άλλο ΑΕΙ για τρία τουλάχιστον χρόνια
 • Θα δοθεί η δυνατότητα αποπομπής στα υπό θεσμοθέτησης Συμβούλια Διοίκησης  των περιπτώσεων φωτογραφικών προκηρύξεων.

Προγράμματα Εφαρμοσμένων Επιστημών

Δυνατότητα οργάνωσης Προγραμμάτων Εφαρμοσμένων Επιστημών από τα Πανεπιστήμια

ΔΟΑΤΑΠ

 • Καταργείται η ατομική αίτηση αναγνώρισης πτυχίων .
 • Συστήνονται δύο   Εθνικά Μητρώα:
 • Πρώτον Μητρώο   αναγνωρισμένων  Πανεπιστημίων   εξωτερικού
 • Δεύτερον: Μητρώο  αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών.
 • Στην περίπτωση που ο κάτοχος πτυχίου εξωτερικού ανλήκει  σε  μια από  τις παραπάνω δύο κατηγορίες δεν χρειάζεται να καταθέσει   ατομική αίτηση   στον ΔΟΑΤΑΠ.
 • Εάν κάτοχος πτυχίου εξωτερικού , το Πανεπιστήμιο από το οποίο αποφοίτησε δεν υπάρχει σε κανένα από τα δύο Μητρώα, η εξέταση της  αναγνώρισης  θα γίνεται με την κατάθεση  ατομικής αίτησης στον ΔΟΑΤΑΠ.

Εκλογές Πρυτάνεων

Στα πανεπιστήμια των οποίων η θητεία των Πρυτανικών Αρχών λήγει  τον Αύγουστο, δεν θα πρέπει ακόμη να προκηρυχθούν εκλογές, αναμένοντας στο νέο νόμο για τη διοίκηση των ιδρυμάτων.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 • Μόνο στα Μεταπτυχιακά

Εξ αποστάσεως στα Προπτυχιακά κατ’ εξαίρεση εξ αποστάσεως στα προπτυχιακά  μόνο στις  στις περιπτώσεις:

 • ακραίων καιρικών φαινομένων
 • διαλέξεων από το εξωτερικό

Επιλογή μαθημάτων από άλλες σχολές

Θα δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέγουν μαθήματα από  άλλες σχολές και τμήματα. Εφόσον    τα τμήματα αυτά εδρεύουν σε διαφορετική  περιφερειακή ενότητα , θα μπορούν κι εκεί να γίνονται εξ αποστάσεως τα μαθήματα.

Για την Πρακτική Άσκηση  των φοιτητών προβλέπεται:

 • κατανομή πιστωτικών μονάδων , ανάλογα με την χρονική διάρκεια
 • ασφαλιστική κάλυψη  των φοιτητών   έναντι εργατικού ατυχήματος
 • δυνατότητα καθορισμού ελάχιστου ύψους αποζημίωσης  των φοιτητών που κάνουν πρακτική άσκηση
 • θεσμοθέτηση  γραφείου πρακτικής άσκησης  το οποίο θα συνεργάζεται με το γραφείο διασύνδεσης για την καλύτερη απορρόφηση των φοιτητών  στην αγορά εργασίας
 • κανονισμός πρακτικής άσκησης

Ίδρυση  περισσοτέρων προγραμμάτων  σπουδών

 • Δυνατότητα ίδρυσης περισσοτέρων προγραμμάτων  σπουδών  από ένα τμήμα , εφόσον υπάρχει επαρκές προσωπικό και η κατάλληλη υποδομή.

Απονομή δεύτερου πτυχίου

 • Δυνατότητα συνεργασίας  τμημάτων του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου    για την ίδρυση προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών διεπιστημονικού χαρακτήρα διπλής  ειδίκευσης     που θα   οδηγούν  στην απονομή δύο πτυχίων.

Κινητκότητα φοιτητών

 • Δυνατότητα για τους φοιτητές να  παίρνουν μαθήματα από άλλα τμήματα  της ίδιας ή άλλης Σχολής του Πανεπιστημίου , με ανώτατο όριο έως  10% .
 • Αυτό θα γίνεται μέσω της εισαγωγής ενός ιδρυματικού  καταλόγου μαθημάτων , απ τον οποίο θα μπορούν να επιλέγουν οι φοιτητές τα μαθήματα  για να παρακολουθήσουν.

Εξάμηνο σε ομοειδές ή μη ομοειδές τμήμα 

 • Οι  φοιτητές  θα μπορούν να φοιτούν για ένα εξάμηνο σε ομοειδές ή μη ομοειδές τμήμα .
 • Εάν το τμήμα είναι  ομοειδές θα χορηγείται στον φοιτητή  ακαδημαϊκή αναγνώριση .
 • Εάν δεν είναι ομοειδές   θα αναφέρεται   στο πτυχίο και θα προσμετράται  μόνο  στην περίπτωση κατατακτηρίων εξετάσεων .

Παράταση εξαμήνου

 • Η ανάγκη παράτασης του εξαμήνου θα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα  των οργάνων του Πανεπιστημίου και όχι του υπουργείου Παιδείας.

Αίρονται οι περιορισμοί στα Μεταπτυχιακά

 • Τα ΑΕΙ θα καθορίζουν ελεύθερα τον αριθμό διδασκόντων
 • Καταργούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη αμοιβών συμμετοχής των διδασκόντων στα Μεταπτυχιακά.
 • Θα αξιοποιούνται εμπειρογνώμονες   από την αγορά εργασίας χωρίς περιορισμούς .
 • θα δοθεί η δυνατότητα συνεργασιών με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς
 • θα δοθεί η δυνατότητα   ίδρυσης επαγγελματικών μεταπτυχιακών , σε  συνεργασία  κ  με  ιδιωτικούς φορείς .
 • θα δοθεί η δυνατότητα  συμμετοχής  σ στις επιτροπές  προγραμμάτων σπουδών   των ομότιμων και  αφυπηρητεσάντων καθηγητών   .
 • Καταργούνται οι δύο θητείες των  ων Διευθυντών των Μεταπτυχιακών .

Τέλη φοίτησης

 • Για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης θα υπάρχουν ακαδημαϊκά κριτήρια (βαθμός πτυχίου).
 • Εφόσον πληρούνται  τα  ακαδημαϊκά κριτήρια , θα μπορούν να υπάρξουν  κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια .
 • Επαναφέρεται ο θεσμός   χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών ,   της απαλλαγής, δηλαδή, των φοιτητών  από δίδακτρα  με την υποχρέωση της προφοράς έργου προς το Μεταπτυχιακό.

Βιομηχανικά Μεταπτυχιακά

 • Τη θεσμοθέτηση Βιομηχανικών Μεταπτυχιακών και μάλιστα άμεσα, διότι συνδέονται με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα πρέπει να ετοιμαστούν τα σχετικά Τεχνικά Δελτία.

Διδακτοροκά

 • Θα υπάρξει   διακριτό σαφές πλαίσιο   για την οργάνωση  και λειτουργία των διδακτορικών  σπουδών

Επιμορφωτικά Προγράμματα

 • Θα δοθεί η δυνατότητα στα ΚΕΔΕΒΙΜ των Πανεπιστημίων να παρέχουν επιμορφωτικά προγράμματα σε προσωπικό ιδιωτικών επιχειρήσεων.

 

Πηγή esos.gr