moriodotisi
HomeNewsΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τελευταία μέρα εγγραφών για τα 2 νέα μοριοδοτούμενα σεμινάρια του  Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πάντειου Πανεπιστήμιου.

Ιδανικά για εκπαιδευτικούς και για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα

 

 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Ένας εργαζόμενος δεν αρκεί να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και το κατάλληλο τεχνικό υπόβαθρο, αλλά θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί με τρόπο στοχευμένο και αποτελεσματικό με συναδέλφους, προϊσταμένους και υφισταμένους, συνεργάτες, ανταγωνιστές και βέβαια τους καταναλωτές και πελάτες.

Η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα συστατικά καλών σχέσεων στην επιχείρηση .

Στην πράξη όλες οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί δεν είναι παρά συστήματα αλληλεξαρτώμενων ατόμων , των οποίων η συμπεριφορά και η μεταξύ τους επικοινωνία επηρεάζει την οργανωτική διάρθρωση του οργανισμού και τελικά καθορίζει τις αρχές στις οποίες βασίζεται αλλά και την λειτουργία του.

Σκοπός της αποτελεσματικής επικοινωνίας  είναι η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του οργανισμού και η διατήρηση των ομαλών σχέσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του περιβάλλον .

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα έρχεται να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευόμενους να προσαρμοστούν στις σύγχρονες ανάγκες και να βελτιστοποιήσουν την επικοινωνία τους, είτε πρόκειται σε προφορική (παρουσιάσεις, δημόσιες ομιλίες, τηλεφωνικές και ψηφιακές συνομιλίες κ.α.), είτε σε γραπτή μορφή (reports, δελτία τύπου, προσφορές, προτάσεις κ.α.).

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ

 

 1. Ψηφιακά εργαλεία στην Εκπαίδευση.

Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αξιοποίηση εργαλείων σύγχρονης/ ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και δημιουργία προσαρμοστικού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού.

Οι αλλαγές που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός καλούν τον εκπαιδευτικό να είναι καινοτόμος, να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες εξελίξεις σε τεχνολογικό επίπεδο, να διαθέτει ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Ο εκπαιδευτικός δύναται να αποτελέσει ουσιαστικό και θεμελιώδη  παράγοντα της επιτυχούς  και αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία και πρακτική.  

Η ψηφιακή μετάβαση στο πεδίο της εκπαίδευσης δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για επικαιροποίηση γνώσεων  και δεξιοτήτων, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την επιστημονική   καινοτομία.

Παράλληλα με τις θετικές προοπτικές  αναδεικνύονται και προκλήσεις οι οποίες προβληματίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα οι οποίες  σχετίζονται συνολικά με το  μετασχηματισμό  στον τρόπο απόδοσης του μαθησιακού αποτελέσματος και της μετάβασης προς την κατεύθυνση αυτή. Οι προκλήσεις αυτές  βρίσκουν αναφορά στα  ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία, τις  πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, στον ψηφιακό αλφαβητιμό-αναλφαβητισμό.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται λοιπόν να ανταποκριθούν σε ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει μια σειρά  προκλήσεων.

Συγκεκριμένα καλούνται :

α) να κατανοήσουν τον ψηφιακό χώρο,

β) να εντάξουν λειτουργικά την τεχνολογία και

γ) να οργανώσουν τη διδασκαλία τους σε νέα βάση.

 

Με το παρόν μοριοδοτούμενο σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι, θα κατανοούν:

 1. τις βασικές θεωρίες μάθησης και την εξέλιξη της ηλεκτρονικής μάθησης.
 2. τη σημασία ανάπτυξης και χρήσης κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.
 3. την έννοια της ηλεκτρονικής μάθησης και των μοντέλων της.

 

Επίσης θα έχουν την ικανότητα:

 1. να δημιουργούν ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και να επιλέγουν τα κατάλληλα για τη διδασκαλία τους.
 2. να αναπτύσσουν ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσω βίντεο, κουίζ, παρουσιάσεων.
 3. να διαχειρίζονται τα διάφορα συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS)

 

Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

 1. τις βασικές θεωρίες μάθησης
 2. τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις, καθώς και τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
 3. τα περιβάλλοντα σύγχρονης εικονικής τάξης

Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι ικανός/ή να:

 1. χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία (πχ playposit)
 2. παρουσιάζει ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο
 3. υιοθετεί θετική στάση απέναντι στην ευέλικτη ψηφιακή μάθηση και διδασκαλία

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ

 

Δείτε όλες τις επιμορφώσεις του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστημίου εδώ.

 

Γιατί να επιλέξει κανείς τις επιμορφώσεις του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστημίου;

Όλα τα ετήσια εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα σεμινάρια (ή μικρότερης διάρκειας) από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προσφέρουν ΔΙΑ ΒΙΟΥ ισχύ και ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Το βασικότερο πλεονέκτημα των εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενων επιμορφώσεων είναι οι ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Χάρη στο ψηφιακό διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό επιτυγχάνεται το μέγιστο μαθησιακό αποτέλεσμα, καθώς διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαμορφωμένο έτσι, ώστε να μπορεί ο κάθε ένας να ανταπεξέλθει.

 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΥΡΟΣ

Με την παρακολούθηση των μοριοδοτούμενων σεμιναριων μπορείτε να λάβετε τη μέγιστη μοριοδότηση σε προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Α’ Βάθμια, Β’ Βάθμια εκπαίδευση, ένταξη σε επικουρικούς πίνακες εκπαιδευτικών, κρίσεις διευθυντών και υποδιευθυντών αλλά και στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων οι οποίες κρίνονται ως τον πλέον ανερχόμενο κλάδο απασχόλησης στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Επίσης, μπορείτε επιλέγοντας την παρακολούθηση ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω διεκδικείτε τις ποιοτικότερες θέσεις εργασίας είτε στον τομέα της υγείας είτε στο χώρο της εκπαίδευσης είτε ως στέλεχος σε οποιαδήποτε επιχείρηση.

Βρείτε τη λύση που πραγματικά ταιριάζει σε εσάς.

Ο ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμμή υποστήριξης των παραπάνω προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πάντειου Πανεπιστημίου:

Τηλέφωνο: 210 300 97 03  (help desk 10.00 – 18.00)

E-mail: info@kedivim-panteion.gr