moriodotisi
HomeNewsΤι αλλάζει στα προσόντα διορισμού στο Δημόσιο – Τέλος σε πολλές ειδικότητες

Τι αλλάζει στα προσόντα διορισμού στο Δημόσιο – Τέλος σε πολλές ειδικότητες

Δημόσιο: Παρωχημένες και χωρίς χρησιμότητα ειδικότητες καταργούνται. Όλες οι αλλαγές. Σύμφωνα με το in, ειδικότητες όπως συνοδός ανελκυστήρα, χειριστής τηλεφωνικού κέντρου, παρασκευαστής παιδικών τροφών, ξενόγλωσσοι γραμματείς, ακόμα και συντηρητής… πειραματόζωων, συνεχίζουν να υπάρχουν.

Ειδικότερα, το υφιστάμενο πλαίσιο καθόριζε, μέχρι τώρα, με γενικό τρόπο τα προσόντα διορισμού, επιτρέποντας παράλληλα στους φορείς του Δημοσίου να συστήνουν κλάδους κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και να ορίζουν αυτοί – κατά το δοκούν – τα προβλεπόμενα προσόντα για τον διορισμό υπαλλήλων. Αξίζει να σημειωθεί πως, βάσει του προεδρικού διατάγματος 50/2001, οι κλάδοι ειδικοτήτων που προβλέπονταν ήταν 17 και εν τέλει έφτασαν σχεδόν τους 2.700.

Το νέο προσοντολόγιο-κλαδολόγιο, συνεπώς, όπως εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου πλαισίου, αποσκοπεί στην εξάλειψη του κατακερματισμού και της πολυδιάσπασης κλάδων και ειδικοτήτων στην ελληνική δημόσια διοίκηση καθώς και στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πιο αποτελεσματικού και πιο παραγωγικού κλαδολογίου και προσοντολογίου, σε ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες εξελίξεις.

Eτσι, οι υφιστάμενοι κλάδοι και ειδικότητες (2.691), πολλοί από τους οποίους είναι παρωχημένοι και χωρίς χρησιμότητα, μειώνονται κατά 79,7% και πλέον ο αριθμός τους περιορίζεται στους 544. Την ίδια στιγμή, δημιουργούνται νέες ειδικότητες και κλάδοι, εναρμονισμένοι με τα νέα δεδομένα, όπως είναι ειδικότητες διοίκησης τουρισμού, βιοϊατρικών επιστημών κ.ο.κ.

Ειδικότερα, με το νέο πλαίσιο ορίζονται ενιαία οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα – κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά – διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου και ειδικότητας, ενώ παράλληλα καθορίζεται η διαδικασία αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των ως άνω φορέων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του νέου ΠΔ. Πάντως, όπως διευκρίνισε ο Μάκης Βορίδης, οι οργανικές θέσεις – είτε είναι κενές είτε σε πλήρωση – δεν καταργούνται, αλλάζει η ονομασία τους ή αντιστοιχίζονται, εντασσόμενες στο νέο κλαδολόγιο.

Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι σήμερα υπήρχαν περισσότερες από 100 ειδικότητες διοικητικού-λογιστικού καθώς και 47 ειδικότητες χειριστών μηχανημάτων.

Πλέον, και στις δύο περιπτώσεις γίνεται συγχώνευση σε έναν κλάδο και μία ειδικότητα αντίστοιχα. «Μία από τις πιο κρίσιμες και ουσιαστικές παρεμβάσεις του νέου προσοντολογίου-κλαδολογίου είναι και το γεγονός ότι καταργείται πλέον η δυνατότητα των φορέων να συστήνουν κλάδους με «φωτογραφικά» προσόντα διορισμού. Απώτερος στόχος είναι η περαιτέρω θωράκιση και διασφάλιση της αξιοκρατίας και διαφάνειας στις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εσωτερικών.

Επιπλέον, στις σημαντικές μεταρρυθμιστικές ενέργειες του υπουργείου, μέσω του αναθεωρημένου ΠΔ, είναι και η ενιαία αντιμετώπιση και η εξάλειψη διακρίσεων μεταξύ μονίμων και υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), με την απονομή ενός κλάδου και μιας ειδικότητας στο σύνολο του τακτικού προσωπικού, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Η αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων των υπηρετούντων υπαλλήλων στους νέους κλάδους και ειδικότητες στοχεύει στον καλύτερο έλεγχο και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα.

Σημειώνεται ότι οι φορείς, εντός δύο μηνών από τη θέση σε ισχύ του ΠΔ, υποχρεούνται σε αντιστοίχιση των κλάδων και ειδικοτήτων των οργανισμών και των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας τους, καθώς και σε αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων τους. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα συμπεριληφθούν στον ετήσιο σχεδιασμό προσλήψεων.

 

 

Πηγή: ipaidia.gr