moriodotisi
HomeNewsΤι είναι το συμπεριληπτικό σχολείο στο οποίο αναφέρθηκε η Νίκη Κεραμέως – Η συμπερίληψη στην πράξη

Τι είναι το συμπεριληπτικό σχολείο στο οποίο αναφέρθηκε η Νίκη Κεραμέως – Η συμπερίληψη στην πράξη

Για τη διαμόρφωση ενός ουσιαστικά συμπεριληπτικού σχολείου μίλησε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως σε δήλωσή της σχετικά με την υποδοχή των μαθητών από την Ουκρανία στη χώρα μας.

 

Η κ. Κεραμέως δήλωσε μεταξύ άλλων ότι « μεριμνούμε για το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την ισότιμη ένταξη όλων των παιδιών χωρίς διακρίσεις, την ενίσχυση των Τάξεων Υποδοχής και των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων καθώς και για επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, την παρακολούθηση της φοίτησης των παιδιών και την επίλυση των ζητημάτων σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στόχος μας, η διαμόρφωση ενός ουσιαστικά συμπεριληπτικού σχολείου.»

Το συμπεριληπτικό σχολείο είναι ένα «Σχολείο για όλους», ενδιαφέρεται για την ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών του στην εκπαίδευση και ανταποκρίνεται στις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητριών και μαθητών (Unesco, 1994, 2009).

Στόχος του η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλα τα παιδιά στο πλαίσιο ενός συστηματικά ενταξιακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, κάνοντας πραγματικότητα το όραμα για μια εκπαίδευση για όλους.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί, ως βασικοί συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση κάθε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και ως εκ τούτου στην εφαρμογή της συμπερίληψης στο σχολείο.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο συμπεριληπτικό σχολείο δεν περιορίζεται σε γνωστικές μόνο περιοχές αλλά επεκτείνεται και σε περιοχές που αφορούν συναισθηματικές, ηθικές και κοινωνικές πλευρές των μαθητών. O εκπαιδευτικός είναι επιφορτισμένος να απαλλάξει τους μαθητές από ρατσισμό και μισαλλοδοξία, να τους διδάξει τον σεβασμό για τον συνάνθρωπο ανεξαρτήτως φυλής και χρώματος και τον σεβασμό στο πολιτισμικό φορτίο που αυτοί φέρουν. (Κασούτας, 2007).

Επιπλέον ο εκπαιδευτικός μέσα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον πρέπει να διδάσκει στους μαθητές τις αρχές της δημοκρατίας και του πλουραλισμού, προκειμένου να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση της πολυπολιτισμικής κοινωνίας η οποία αποτελεί πραγματικότητα στις μέρες μας και η συμβίωση μέσα σε αυτή, προωθώντας την αναγνώριση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των διάφορων λαών διαμορφώνοντας ένα κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τα άτομα θα μπορούν να συνυπάρχουν και να αποδέχονται με ευρύτερη ανεκτικότητα κάθε πολιτισμική διαφοροποίηση (Γρόλιος, 2001).

Το εκπαιδευτικό μοντέλο της συμπερίληψης απαιτεί όχι την προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο αλλά την αναδιαμόρφωση του ίδιου του σχολείου, των εκπαιδευτικών θεσμών, των διδακτικών πρακτικών στις ανάγκες όλων των παιδιών. Η συμπερίληψη του κάθε παιδιού στο σχολείο της γειτονιάς του είναι άλλωστε αυτή που θα οδηγήσει και στην συμπερίληψή του στην ίδια την κοινωνία κάτι που είναι κι ο τελικός στόχος.

Η συμπεριληπτική ή ολική εκπαίδευση έχει δηλαδή ως απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας κοινωνίας που θα είναι απαλλαγμένη από προκαταλήψεις και στερεότυπα, μια κοινωνία στην οποία όλοι οι πολίτες θα αντιμετωπίζονται ως ισότιμα μέλη. Είναι θα λέγαμε το μέσο για να μεταβούμε σε ένα πιο εκδημοκρατισμένο σχολείο και κατ’ επέκταση σε μια κοινωνία πολιτών με ίσα δικαιώματα.

Η συμπερίληψη στην πράξη

Μπορούμε να εντοπίσουμε και να εξετάσουμε τέσσερις διαφορετικούς πυλώνες που λαμβάνονται υπόψη συχνά σε σχολεία που είναι συμπεριληπτικά και ανοιχτά.

Στο εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς παρουσιάζεται ένα μοντέλο συμπεριληπτικού σχολείου που βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: ορατότητα, ενδυνάμωση, συμπερίληψη και συνεργασία (το μοντέλο δημιουργήθηκε αρχικά ως πρότυπο πολυπολιτισμικής βιβλιοθήκης από τη Maja Branka και τη Dominika Cieślikowska).

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά πιθανά μοντέλα και ότι άλλα μοντέλα μπορεί να είναι εξίσου χρήσιμα και λειτουργικά ανάλογα με την κατάσταση μέσα και γύρω από τα σχολεία.

Οι πυλώνες που περιγράφονται είναι συμπληρωματικοί, πράγμα που σημαίνει ότι λειτουργούν μόνο αν αντιμετωπίζονται ως εξίσου σημαντικοί. Οι συγγραφείς προτείνουν μια ολιστική προσέγγιση.

Μέρος I – Ξεκινώντας από τα βασικά: Τα χαρακτηριστικά ενός συμπεριληπτικού σχολείου

Κεφάλαιο αφιερωμένο σε μια επισκόπηση των κύριων χαρακτηριστικών των συμπεριληπτικών σχολείων. Επικεντρώνεται σε καθέναν από τους τέσσερις πυλώνες των συμπεριληπτικών και ανοιχτών σχολείων, όπως η ορατότητα, η ενδυνάμωση, η συμπερίληψη και η συνεργασία.

Μέρος ΙΙ- Εργαλεία αυτοαξιολόγησης για δασκάλους και τάξεις

Το κεφάλαιο επικεντρώνεται στα εργαλεία αξιολόγησης που μπορούν να υποστηρίξουν τον προβληματισμό/αντανάκλαση των δασκάλων και των τάξεων

Ο οδηγός για εκπαιδευτικούς είναι διαθέσιμος, εδώ.

 

 

 

Πηγή: wholeschoolsociallabs.eu